iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 167

Küsimus

Kas on teada, millal võetakse vastu muudatus, millega töökohustuste täitmiseks kasutatav sõiduauto ei pea enam isiklik olema?

Vastus - 17.03.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Seaduseelnõus on märgitud kavandatava jõustumise ajana 01.05.2006, kuid kas see ka nii läheb, on raske öelda.

Muudatus jõustus 01.07.2006. a: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1039096