iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 4

Küsimus

Kauemaks kui 6 kuuks Soomes töötanud töötajal tekib Soomes maksukohustus ka Eesti äriühingu poolt makstavast palgast.

Kuidas peab käituma Eesti äriühing töötajale makstud palga ja päevarahade osas?

Vastus - 17.11.2005

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui töötaja on teise riigi resident, siis on maksustamise seisukohast oluline töö tegemise koht.

Kui töö tegemise koht ei ole Eesti: Tulumaksuseaduse (TuMS) § 29 lg 1 kohaselt kuulub tulumaks maksmisele juhul, kui mitteresident täitis oma tööülesannet Eestis. Sotsiaalmaksuseaduse (SMS) § 3 p 7 kohaselt ei maksustata sotsiaalmaksuga töötasu, kui töö tegemise koht asub välisriigis. Seega Eestis ei kuulu tasumisele tulu- ega sotsiaalmaks. Töötuskindlustuse seaduse (TKS) § 40 lg 2 kohaselt ei maksta töötuskindlustuse makseid SMS §-s 3 nimetatud summadelt. Seega ei kuulu tasumisele ka töötuskindlustus.
Samuti ei kuulu tasumisele kogumispension, kuna Kogumispensionide seaduse, KPS § 7 lg 1 alusel tuleb tasuda kogumispensioni makseid SMS § 2 lg 1 p 1?6, 8 ja 9 nimetatud tasudelt, kuid antud juhul ei ole tegemist eelpool nimetatud tasudega.

Kui töö tegemise koht on Eesti: tulumaks kuulub tasumisele TuMS § 29 lg 1 alusel. Sotsiaalmaksuga maksustatakse töötasu SMS § 2 lg 1 p 1 alusel. Töötuskindlustusmakse makstakse TKS § 40 lg 1 p1 alusel ning kogumispension KPS § 7 lg 1 alusel.

Tõenäoliselt tuleb tööandjal registreerida end Soomes tulumaksu kinnipidajana (analoogne kohustus ? pidada kinni tulumaksu, on Eesti tööandjal TuMS § 40 järgi). Tööandja on kohustatud täitma maksukohustused, mis Soome seadusest tulenevad (sotsiaalkindlustus nt).