iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 305

Küsimus

Töölähetuse kohta küsimus: Kas on õige lähetuskulude aruandes kajastada taksoarveid,mis on tehtud töötaja kodust bussijaama ja ka vastupidi bussijaamast kojusõiduga?
1) varastel hommikutundidel, kella 6-8 vahel
2)hilistel õhtutundidel, kella 21-22 vahel
Vastava määruse prg.5.1 ütleb,et sõidukulu saab hüvitada "sõidul lähetuskohta ja tagasi TÖÖKOHTA hüvitatakse kulud lähetatu poolt esitatud kulu tõendava dok.või sõidupileti alusel"

Vastus - 07.08.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Taksoarved kodunt bussijaama ja tagasi ei klassifitseeru VV 22.12.2000 määruse nr 453 „Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord“ § 5 p 1 alla. Selle lõike alla kuuluvad eelkõige nt bussipilet Tallinnast Narva ja tagasi. Küll saab aga need kulutused hüvitada § 13 p 4 alusel kui muud lähetusega seotud kulud.