iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 240

Küsimus

Kas võib maksta isikliku sõiduauto kasutamise eest maksuvaba kompensatsiooni töötajale, kes kasutab töösõitudeks ämma autot ja on auto registreerimistunnistusel kasutajana kirjas. Seadus ütleb küll üheselt (omanik või sõiduautotliisinglepingu alusel kasutav füüsiline isik).

Vastus - 15.05.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kuna seadus ütleb üheselt, saab seda ka ainult üheselt tõlgendada. Niikaua kuni ämma ja väimehe vahel ei ole sõlmitud liisingulepingut või väimees ei ole kaasomanik, ei saa väimehest töötajale maksta isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist TuMS § 13 mõistes.

Küll on aga võimalik maksta kinni kulu tõendava dokumendi alusel kantud kulutused ? nt bensiin (vt selle kohta Riigikohtu otsust nr 3-4-1-5-00: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-5-00).

Riigikogu menetluses on tulumaksuseaduse muudatused, millega plaanitakse omandiõiguse ja liisingulepingu kriteerium seadusest kaotada (vt http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=060730009&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11).