iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 110

Küsimus

Sattusin raskesse liiklusõnnetusse,mille tagajäjel sain raskeid kehavigastusi. Esitasin hagi kohtusse vedajafirma vastu, et ta korvaks mulle materiaalse kahju, tervise taastamiseks tehtud lisakulutute kohta, mida ei hüvitanud haigekassa ja moraalse kahjunõude. Kohus ja hageja soostus materiaalse ja terviserikke kahju hüvitamise, kuid vaidlus moraalse kahju hüvitamise kohta käib üle kolme aasta. Vedajafirma tegi mulle ettepaneku kohtuväliseks kahjude hüvitamiseks. Sellest tulenevalt küsimus : kas olen kohustatud materiaalse ja moraalse kahju hüvitiselt tulumaksu maksma?

Vastus - 11.02.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Materiaalse kahju hüvitiselt ei tule kindlasti tulumaksu maksta, vt TuMS § 12 lg 3. Soovitame vormistada kokkulepe kirjalikult ja paluda kohtul see kinnitada. Moraalse kahju hüvitamise kohta ei ole tulumaksuseaduses midagi konkreetselt kirjas. MTA soovib seda kindlasti maksustada, samas on teoorias viimasel ajal väljendatud seisukohti, et sugugi alati ei pea moraalse kahju hüvitisi maksustama. Kohtupraktika maksustamise osas praegu veel puudub.