iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1551

Küsimus

Korteriühistu esimehe töötasu maksustamine. Kui temaga sõlmida töövõtuleping või käsundusleping, siis millised maksud tuleb sealt arvestada?

Vastus - 09.12.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Eeldades, et esimehe all peate te silmas juhatuse liiget, siis juhatuse liikme kohustuste täitmise eest makstavat tasu maksustatakse tulumaksuga, sotsiaalmaksuga ja kohustusliku kogumispensioni maksega (eeldusel, et tegemist on kohustatud isikuga ning arvestades kogumispensionide süsteemi restardist tulenevat).

Töötuskindlustusmakse osas kohustust ei teki. Kui makset ekslikult siiski tasutakse, tekib lihtsalt maksukorralduse seaduse § 33 mõistes tagastusnõue, töötuskindlustuse osas kindlustuskaitset see ei tekita.

Kui leping on sõlmitud sellise tegevuse reguleerimiseks, mis ei ole hõlmatud juhatuse liikme kohustuste täitmisega, siis rakendub ka töötuskindlustus.