iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1351

Küsimus

Kas firma võib koolitada endale töötajat, kes peale kõrgkooli lõpetamist tuleb firmasse tööle. Kas on lubatud maksta mingit koolitustasu (üliõpilane õpib tasuta kohal). Kui võib maksta, mis maksud sel juhul on ja kuidas seda vormistada?

Vastus - 22.05.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tööandja võib tõepoolest sellist tasu maksta. Maksunduslikus mõttes on tegemist antud juhul tavalise töötasuga, kuna isikul kaasneb kohustus teie jaoks hiljem tööd teha. Seega ka maksuarvestuses tuleb tasult kinni pidada nii tulumaks, töötuskindustuse makse ja ka kogumispensioni makse. Lisaks peab tööandja maksma ka sotsiaalmaksu ja töötuskindlustuse makset.

Olukorras, kus isikul teie juures töötamise kohustust ei teki, võiks selliseid väljamakseid käsitleda stipendiumina ning sel juhul kuuluks selline väljamakse vaid tulumaksuga maksustamisele (TuMS § 19 lg 2).