iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1355

Küsimus

Eesti firma saadab oma töötaja Soome tööle -töölepingus töö tegemise koht Eesti.Kas päevaraha maksmiseks peab vormistama eraldi töölähetuse kohta otsuse või piisab töötaja poolt esitatud avansiaruandest, milles on kulutused ära näidatud ja ettevõtte juht kinnitab selle.

Vastus - 22.05.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Lähetuskulude hüvitamise aluseks on lähetuskorraldus. Ka Vabariigi Valitsuse 22.12.2000 määruse nr 453 (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1053241) § 3 sätestab, et töölähetuse kulud hüvitatakse ja päevaraha makstakse tööandja kirjaliku otsuse alusel, milles näidatakse töölähetuse sihtkoht, kestus ja ülesanne ning hüvitatavate lähetuskulude ja päevaraha määrad.