iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Rubriik: Maksuvaba käive

Vastatud: 25.12.2023
Soovin täpsustada, kuidas toimida allpool kirjeldatud tehingus. Teisest ettevõttest tulevad meile üle töötajad koos puhkusejäägiga, mille teine ettevõte soovib meile kompenseerida. Kas on lubatud teha neile müügiarve 0 käibemaksuga, mille alusel toimuks makse, kui tegemist on meie jaoks kulude vähendusega mitte müügikäibega? Millisele käibemaksuseaduse paragrahvile peaks arve peal viitama?
Loe vastust
Vastatud: 11.05.2022
MTÜ kogub liikmetelt liikmemaksu. MTÜ on aga käibemaksukohustuslane. Kui liikmemaks kogutakse põhikirjas toodud alustel, st jooksvate majandamiskulude katteks (pangateenus, maamaks, raamatupidamine), kas peame sellele käibemaksu lisama? Mõne teenuse eest saame teenuse osutajalt arve, kas võime siis sealt sisendkäibemaksu maha arvata, isegi kui liikmemaksudele käibemaksu ei lisa?
Loe vastust
Vastatud: 22.12.2016
Kui ettevõte annab auto kasutusrendile teisele ettevõttele (see ei ole ettevõtte põhitegevus), kas kasutusrendi intress tuleb deklareerida KMD maksuvaba käibena? Kas see võib tingida km proportsionaalse arvestuse?
Loe vastust
Vastatud: 19.12.2013
Küsimus arve vormistamise kohta. MTÜ (ei ole käibemaksukohuslane) osaleb Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavas projektis toetuse saajana. Projekti eesmärk on noorte töötute töölesuunamine. Selleks läbivad noored tööpraktika erinevate Tööandjate juures. Tööpraktika juhendamise eest peab Toetuse saaja maksma Tööandjale tasu. Tasu määr on ette nähtud meetme "Kvalifitseeeritud tööjõu pakkumise suurendamine" avatud taotlemisel toetuse...
Loe vastust
Vastatud: 15.08.2013
Kui ettevõte annab teisele ettevõttele laenu ja saab intrssitulu, kas see tuleb kajastada KMD maksuvaba käibena? Kas see deklareeritakse sellel kuul kui intress laekub või kui intress välja arvestatakse (lepingus punkt, et intress makstakse lepingu lõpus aga raamatupidamislikult arvestan intressi ülesse iga aasta lõpus). Kas tekitab ettevõttel käibemaksu proportsiooni?
Loe vastust
Vastatud: 23.07.2013
Kas selline teenus nagu puhkemaja rendile andmine Eestis puhkajatele lühikeseks ajaks on maksuvaba käive? Hommikusööki ei pakuta. Majas puhkajaid ees ootab sampus, lilled. Ka väljas grillimisvõimalus olemas. Teisi teenuseid puhkajatele ei pakuta. Või peab seda teenust sõnastama majutusteenuseks?
Loe vastust
Vastatud: 29.10.2012
Ettevõte osutab 99% ulatuses maksuvabasid tervishoiuteenuseid. Osteti sõiduauto, mida kasutatakse osaliselt ka omatarbeks. Peetakse sõidulehte. Auto soetuselt käibemaksu tagasi ei küsitud, kuna sõiduautot kasutatakse maksuvaba käibe tarvis (laborites käik jne). Kas KMD-l tuleks sellest hoolimata 20% maksustatavat omatarvet deklareerida või mitte? Ning kas TSD deklaratsioonil erisoodustusmaksude arvutamisel võtta aluseks siiski...
Loe vastust
Vastatud: 17.05.2011
Oleme mittetulundusühing, kellel on riigieelarvelise finantseerimise lepingud ministeeriumiga. Raha eraldatakse vastavalt riigieelarves ette nähtud ulatuses. Põhiline on mittetulunduslik tegevus, umbes 5% kogu tegevusest moodustab ettevõtlus. Oleme käibemaksukohustuslased. Käibemaksu mahaarvamiseks kasutame otsemeetodit mitte suhtarvu. Detsemris 2004 ja novembris 2006 ostsime RE raha eest sõiduautod. Ostuarvetelt käibemaksu maha ei arvanud. Praegu soovime...
Loe vastust
Vastatud: 25.03.2010
1.Plaanitakse põhitegevuse kõrval hakata pakkuma kindlustusteenust, kas see toob kaasa käibemaksu proportsionaalse arvestuse? 2.Ettevõte saab töötukassa kaasabil endale praktikale töötaja neljaks kuuks, kõik maksud töötasult on töötukassa kanda. Kas ettevõte peab töötajaga ka mingi lepingu sõlmima? Töötukassaga on ettevõtel leping olemas.
Loe vastust
Vastatud: 16.04.2009
Ettevõttel oli 2008 a põhiliselt maksuvaba käive, aga oli ka maksustatavat. Sisendkäibemaksu arvestuses kasutatakse segameetodit. Ettevõte soetas sõiduauto mida kasutatakse suures osas ainult maksustatava käibe jaoks. Kas võib sisendkäibemaksu arvestamisel kasutada n.ö. kahte proportsiooni? sõiduatoga seotud kuludelt arvestada näiteks 90% tagasi ja kõigilt ülejäänud mõlema käibega seotud kuludelt üldproportsiooni alusel?...
Loe vastust
Vastatud: 07.11.2008
Seotud isik (juh. liikme poeg) soovib saada "firmalt" laenu intressiga 5% perioodiga 2 aastat. Kui laenulepingus on ette nähtud, et laen tagastatakse 1 osas perioodi lõpus ja siis makstakse ka intress, siis kuidas peaks aastalõpul kajastama raamatupidamises laenuintressi nõuet? Või tekkib laenuintressi nõue mul ikkagi 2 a pärast kui on...
Loe vastust
Vastatud: 16.10.2008
Ettevõtja rendib äripindasid. Hoone juurde kuulub ka kinnine territoorium, kuhu rentnikud võivad oma autod parkida. Nüüd soovime hoovi kasutamise eest hakata renti võtma. Kas tegemist 18% maksustatava käibega või liigitub see ka KMS § 16 lg 2 p 2 alla ja kui km lisada, peaks sellest esmalt MTA-t teavitama?
Loe vastust
Vastatud: 05.08.2008
Meie Eestis registreeritud firma ostab teiselt Eesti firmalt Eestisisest transporditeenust. Kas meie firma võib teha arve edasi Rootsis asuvale emaettevõttele ilma käibemaksuta?
Loe vastust
Vastatud: 16.07.2008
MTÜ korraldab spordiüritusi, tulu saadakse piletite müügist ning vähesel määral reklaamist. Kas MTÜ-l tekib kohustus registreerida ühing käibemaksukohustuslaseks, kui tema tulu aasta algusest ületab 250 tuh krooni?
Loe vastust
Vastatud: 21.04.2008
MTÜ (käibemaksukohuslane) saab toetust kohalikult omavalitsuselt mittetulundustegevuseks. Kas MTÜ-l on õigus arvel eraldada käibemaks toetuse kogusummalt?
Loe vastust
Vastatud: 10.03.2008
Kinnisvarahaldusega tegelev ettevõtja esitab koreriomanikele arved haldusteenuse eest (haldusteenus sisaldab raamatupidamist ja halduriteenust). Kuidas toimida käibemaksuga? KMS § 16 p 2 lg 2 annaks õiguse maksuvabastusele aga, mis siis teha, kui see korter asub ärimaal? Kas siis tuleks km lisada? Kuidas on lood sellega, kui osutame teenust korteriühistule?
Loe vastust
Vastatud: 01.02.2008
On sõlmitud korteriomandi võlaõiguslik müügileping, kus on kirjas, et ostuhinna tasumata osalt kohustub ostja tasuma müüjale intressi igakuiselt vastavalt müüja poolt esitatud arvetele. Küsimus järgmine: kas müüja tohib intressiarvele lisada käibemaksu?
Loe vastust
Vastatud: 28.06.2007
Ettevõte nõustab EL liikmesriigis asuva teise ettevõtte võlakirjade emiteerimise protsessi. Tulenevalt KMS § 16 lg 2 punkt 5 kohaselt peaks nimetatud teenus olema maksuvaba käive. Samas lubab KMS § 16 lg 3 punkt 3 ka nimetatud teenusele lisada KM - kas siis sisuliselt tähendab see seda, et peaks informeerima Maksuametit,...
Loe vastust
Vastatud: 09.11.2006
Firmal on pangas Rahaturufondi osad, kui ta neid nüüd pangale tagasi müüb, kas neid tuleb käibemaksudeklaratsioonis kajastada real "Maksuvaba käive"?
Loe vastust