iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1039

Küsimus

MTÜ korraldab spordiüritusi, tulu saadakse piletite müügist ning vähesel määral reklaamist. Kas MTÜ-l tekib kohustus registreerida ühing käibemaksukohustuslaseks, kui tema tulu aasta algusest ületab 250 tuh krooni?

Vastus - 16.07.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käibemaksuseaduse § 16 lg 1 p 3 kohaselt ei maksustata käibemaksuga teenust, mida mittetulundusühing tasuta või liikmemaksu eest osutab oma liikmele, ning spordirajatise või spordivahendite kasutamise teenust, mida mittetulundusühing osutab füüsilisele isikule.

Spordivõistuse piletimüük ja reklaamitulu on tavaline maksustatav käive ning seega vastavas mahus käibe saavutamisel tekiks registreerimise kohustus.