iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 380

Küsimus

Firmal on pangas Rahaturufondi osad, kui ta neid nüüd pangale tagasi müüb, kas neid tuleb käibemaksudeklaratsioonis kajastada real "Maksuvaba käive"?

Vastus - 09.11.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Lepingulise investeerimisfondi osakute tagasivõtmisel ei teki käivet. Samas osade võõrandamine on maksuvaba käive ning see deklareeritakse käibedeklaratsioonis lahtris 8. Maksuvaba käibe puhul tuleb üldjuhul rakendada sisendkäibemaksu osalist mahaarvamist (KMS § 32). KMS § 32 lg 2 kohaselt ei võeta maksustatava käibe ja kogu käibe suhte arvutamisel arvesse juhuslikku, KMS § 16 lõike 2 punktides 5 ja 6 nimetatud teenuste osutamist. Kuna väärtpaber on KMS § 16 lg 2 p-s 6 nimetatud, siis rakendub ka juhuslikule väärtpaberi tehingule põhimõte, mille kohaselt seda proportsioonide leidmisel arvesse ei võeta.
Vt ka sarnast küsimust: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=214.