iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2475

Küsimus

Küsimus arve vormistamise kohta.

MTÜ (ei ole käibemaksukohuslane) osaleb Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavas projektis toetuse saajana. Projekti eesmärk on noorte töötute töölesuunamine. Selleks läbivad noored tööpraktika erinevate Tööandjate juures. Tööpraktika juhendamise eest peab Toetuse saaja maksma Tööandjale tasu. Tasu määr on ette nähtud meetme "Kvalifitseeeritud tööjõu pakkumise suurendamine" avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskirjas. Tööandja peab väljastama projekti rakendajale arve juhendamistasu kohta.

Küsimus tekkis käibemaksukohuslasest Tööandja poolt, kuidas seda vormistada. Kas nimetatud teenus on käibemaksuvaba teenus ja kui, siis milline viide tuleks arvele märkida?

Vastus - 19.12.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Eeldan, et sellise töötupraktika tasustamise õiguslik raamistik on tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 15. Meie andmetel on maksuameti (MTA) tõlgendus selline, et ettevõtjatele makstav töötu tööpraktika juhendamise tasu loetakse toetuseks ning tegemist ei ole üldse käibega käibemaksuseaduse mõistes.

Niisiis ei peaks tegemist olema maksuvaba teenusega ega käibemaksuga maksustatava teenusega vaid hoopis nn mittekäibega. St, et teenuse osutamise arvet käibemaksuseaduse § 37 tähenduses ei pea tööandja esitama. Piisab muust dokumendist, mis on raamatupidamises algdokumendina käsitletav. Nt tööandja teatis vastava perioodi praktika tundide kohta vms. Ei ole ka vale, kui selle dokumendi pealkirjaks on arve, lihtsalt tuleb jälgida, et tööandja oma käibedeklaratsioonil seda ei kajastaks.

Meie andmed MTA tõlgenduse kohta on pärit 2012. aasta novembrist. Võib juhtuda, et see tõlgendus on ajas muutunud. Seetõttu soovitame suurema kindluse saamiseks küsida kirjalik vastus ka maksuametist.

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse leiate siit:
https://www.riigiteataja.ee/akt/106072013006

Kui tasu maksmisel ei ole mingit seost tööturuteenuste ja –toetuste seadusega, siis peaks tööandja oma teenuse eest MTÜ-le esitama tavalise, standardmääraga maksustatava teenuse arve. Maksuvaba käibega sellisel juhul tegemist ei ole, sest antud teenus ei kuulu KMS §-s 16 nimetatud maksuvabade teenuste alla.