iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 58875

Küsimus

MTÜ kogub liikmetelt liikmemaksu. MTÜ on aga käibemaksukohustuslane. Kui liikmemaks kogutakse põhikirjas toodud alustel, st jooksvate majandamiskulude katteks (pangateenus, maamaks, raamatupidamine), kas peame sellele käibemaksu lisama? Mõne teenuse eest saame teenuse osutajalt arve, kas võime siis sealt sisendkäibemaksu maha arvata, isegi kui liikmemaksudele käibemaksu ei lisa?

Vastus - 11.05.2022

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

KMS § 16 lg 1 p 3 kohaselt ei maksustata käibemaksuga: „ teenus, mida mittetulundusühing tasuta või liikmemaksu eest osutab oma liikmetele, ning spordirajatise või spordivahendite kasutamise teenus, mida mittetulundusühing või sihtasutus osutab füüsilisele isikule“.

Ehk siis, kui liikmemaksu eest osutatakse ka mingit teenust, siis tekib selle tulemusel maksuvaba käive.

Kui liikmemaksu eest ei ole liikmel õigust mitte mingit teenust saada, siis liikmemaks käivet ei tekitagi.

Mis puudutab sisendkäibemaksu mahaarvamist, siis mahaarvamise õigus tekib üksnes siis, kui soetatud kaubad ja teenused on suunatud maksustatava väljundkäibe genereerimisse (+ KMS § 4 lg-s 2 nimetatu). Vt KMS § 29 lg 1. Vt sel teemal ülevaatlikku Riigikohtu lahendit nr 3-3-1-62-00: https://www.riigikohus.ee/lahendid?asjaNr=3-3-1-62-00

Täpsema vastuse andmine eeldaks täiendava info kogumist ja analüüsimist (kas on maksustatavat käivet jne).