iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1322

Küsimus

Ettevõttel oli 2008 a põhiliselt maksuvaba käive, aga oli ka maksustatavat. Sisendkäibemaksu arvestuses kasutatakse segameetodit.
Ettevõte soetas sõiduauto mida kasutatakse suures osas ainult maksustatava käibe jaoks. Kas võib sisendkäibemaksu arvestamisel kasutada n.ö. kahte proportsiooni? sõiduatoga seotud kuludelt arvestada näiteks 90% tagasi ja kõigilt ülejäänud mõlema käibega seotud kuludelt üldproportsiooni alusel?
Sõiduauto ise on põhivarana arvel ja 5 aasta jooksul peab tegema käibemaksu ümberarvestust - juhendist on öeldud et peab lähtuma tegelikust auto kasutamisest- kas see tähendab et ettevõtja ise määrab millises osas ta kasutas autot maksustatava käibe tarbeks või peab lähtuma ikkagi üldproportsioonist?
Eelmisel aastal maksti sõiduauto pealt ka erisoodustusmakse - kuidas on käibemaksuga? Igas kuus maksis ettevõte 305 kr käibemaksu, samas auto ja bensiinikuludelt arvestasime käibemaksu tagasi üldproportsiooni alusel ,kuna maksustatavat käivet oli vähe, siis oli see summa igakuiselt ainult ca 20-30 krooni või veelgi vähem - tundub ebaõiglane

Vastus - 16.04.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsimuses kirjeldatud asjaolude põhjal saab asuda seisukohale, et ettevõtjal ei ole ilmselt samaaegselt õigus kasutada kahte erinevat proportsiooni sisendkäibemaksu mahaarvamiseks. Kuna Te ei ole avaldanud, et oleksite maksumaksjate liidu liige, saame soovitada tutvuda käibemaksuseaduse (KMS) §-ga 33 ja küsida vajadusel abi maksuametist (www.emta.ee).
Üks alternatiivne võimalus sisendkäibemaksu mahaarvamiseks on kirjeldatud KMS § 33 lõikes 4, aga ei ole kindel, kas Teil oleks õigus seda kasutada.