iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 950

Küsimus

Kinnisvarahaldusega tegelev ettevõtja esitab koreriomanikele arved haldusteenuse eest (haldusteenus sisaldab raamatupidamist ja halduriteenust). Kuidas toimida käibemaksuga? KMS § 16 p 2 lg 2 annaks õiguse maksuvabastusele aga, mis siis teha, kui see korter asub ärimaal? Kas siis tuleks km lisada? Kuidas on lood sellega, kui osutame teenust korteriühistule?

Vastus - 10.03.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

KMS § 16 lg 2 p 2 kohaselt on maksuvaba „/-/ eluruumi hooldusteenuse osutamine eluruumi omanikule /-/“. Hooldusteenuse mõiste avab korteriühistu seaduse § 15.1 lg 2: „Eluruumi hoolduseks käesoleva seaduse tähenduses loetakse töid, millega hoitakse elamu kasutuskõlblikus seisukorras ja tagatakse elamu ümbruse korrashoid. /-/“ Seega ei lähe igasugune teenus selle mõiste alla.
Eluruumi ja äriruumi mõisted sisustatakse võlaõigusseaduse § 272 lg 1 alusel: „Eluruum on elamu või korter, mis on kasutatav alaliseks elamiseks. Äriruum on majandus- või kutsetegevuses kasutatav ruum.“
Kui korterit kasutatakse kontorina, siis on hooldusteenus suunatud äriruumile ja seega maksustatav. Kui hakatakse eluruumina kasutama, siis on maksuvaba.
Käive jääb maksuvabaks ka siis, kui arve esitatakse ühistule.