iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1114

Küsimus

Ettevõtja rendib äripindasid. Hoone juurde kuulub ka kinnine territoorium, kuhu rentnikud võivad oma autod parkida. Nüüd soovime hoovi kasutamise eest hakata renti võtma. Kas tegemist 18% maksustatava käibega või liigitub see ka KMS § 16 lg 2 p 2 alla ja kui km lisada, peaks sellest esmalt MTA-t teavitama?

Vastus - 16.10.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui tegemist on tüüpilise parkimisteenuse osutamisega, siis on see tavaline maksustatav käive (vt KMS § 16 lg 3 p 2 teine lause).

Parkimisteenuse puhul ei toimu kinnisasja üürile- või rendileandmist. Pigem on tegemist parkimiseks kohandatud infrastruktuuri kasutamisega (vt L. Lehis. K. Lind. Käibemaksuseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tartu: 2003, lk 422).

Kui nt kontori üüri/rendileping näeb ette lisaks bürooruumide kasutamisele ka mõne parkimiskoha ja see on hinna sees, siis maksustatakse seda nagu üüri/renti.