Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 893

Küsimus

On sõlmitud korteriomandi võlaõiguslik müügileping, kus on kirjas, et ostuhinna tasumata osalt kohustub ostja tasuma müüjale intressi igakuiselt vastavalt müüja poolt esitatud arvetele. Küsimus järgmine: kas müüja tohib intressiarvele lisada käibemaksu?

Vastus - 01.02.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui üks pool maksab teisele tasu raha kasutamise eest, siis seda tasu nimetatakse tavaliselt laenuintressiks. Laenutegevusega kaasnevad tegevused (raha kasutada andmise eest tasu – intressi küsimine) on käibemaksuseaduse kohaselt finantsteenuseks. KMS § 16 kohaselt on finantsteenuste käive üldreeglina maksuvaba. KMS annab maksustamisel võimaluse, et maksuhaldurit eelnevalt kirjalikult teavitades on maksukohustuslasel õigus optsiooni (e valikuõiguse) korras finantsteenustele käibemaksu lisada.

Kui olemuslikult on aga tegemist võlaõigusliku lepingu täitmisega viivitamise eest makstava viivise (leppetrahviga), siis see ei ole üldse käive käibemaksuseaduse tähenduses. Kas teie küsimuse puhul tegelikult on tegu intressi või viivisega, seda peaks vaatama lepingu sisust. Kui intressina on kokku lepitud suhteliselt kõrge protsent (nt 10-15% kuus tasumata summa jäägilt), tundub see pigem trahv kui laenuintress olevat.