iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2836

Küsimus

Kui ettevõte annab auto kasutusrendile teisele ettevõttele (see ei ole ettevõtte põhitegevus), kas kasutusrendi intress tuleb deklareerida KMD maksuvaba käibena? Kas see võib tingida km proportsionaalse arvestuse?

Vastus - 22.12.2016

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Eeldusel, et "kasutusrent" vastab liisingulepingu tingimustele (st kujutab endast olemuslikult finantsteenust), siis on arvel eraldi välja toodud intress maksuvaba käive KMS § 16 lg 2.1 p 3 kohaselt. Soovi korral võib intressile ka lisada käibemaksu, kui sellest maksuhaldurit teavitada (§ 16 lg 3 p 3). Samuti saab intressi maksustatavaks muuta, jättes selle arvel eraldi reana kajastamata ning käsitada rendimakse osana.

Kui liisingutehingud on juhusliku iseloomuga (st ei ole põhitegevus), siis KMS § 32 lg 2 kohaselt ei too seda laadi maksuvaba käibe deklareerimine kaasa sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise kohustust (neid käibeid ei võeta proportsiooni arvutamisel arvesse). Põhjus on selles, et intressitulu saamiseks ei ole eelduslikult vaja osta käibemaksuga maksustatud kaupu ja teenuseid.