Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1893

Küsimus

Oleme mittetulundusühing, kellel on riigieelarvelise finantseerimise lepingud ministeeriumiga. Raha eraldatakse vastavalt riigieelarves ette nähtud ulatuses. Põhiline on mittetulunduslik tegevus, umbes 5% kogu tegevusest moodustab ettevõtlus. Oleme käibemaksukohustuslased. Käibemaksu mahaarvamiseks kasutame otsemeetodit mitte suhtarvu. Detsemris 2004 ja novembris 2006 ostsime RE raha eest sõiduautod. Ostuarvetelt käibemaksu maha ei arvanud. Praegu soovime need autod ära müüa. Kas tohime need autod müüa ilma käibemaksuta või peame müügiarvele käibemaksu lisama? Ostja ei ole veel teada.

Vastus - 17.05.2011

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

KMS § 16 lg 2 p 9 kohaselt ei maksustata (st on maksuvaba käive) käibemaksuga kaupa, mille soetamisel puudus õigus sisendkäibemaksu mahaarvamiseks, välja arvatud juhul, kui kaup on soetatud enne soetaja maksukohustuslasena registreerimist või kui kauba soetamisel on sisendkäibemaks maha arvatud osaliselt.

Säte rakendub vaid siis, kui kaupa (autosid) kasutati maksuvaba käibe tarbeks või oli sisendkäibemaksu mahaarvamine KMS § 31 alusel keelatud.

Kui kaupa ei kasutatud ettevõtluses ning seetõttu ei arvatud sisendkäibemaksu maha, siis ei ole üldjuhul võõrandamine ka ettevõtlusena käsitatav ning seetõttu ei saa tekkida maksukohustust (see tekib ettevõtluse käigus kauba võõrandamisest ja teenuse osutamisest).

Kui kaupa ei kasutatud algselt ettevõtluses ning sisendkäibemaksu ei arvatud maha, kuid hakati hiljem ettevõtluses kasutama, siis on müük ettevõtlus ning ka maksustatav käibemaksuga.