iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2109

Küsimus

Ettevõte osutab 99% ulatuses maksuvabasid tervishoiuteenuseid. Osteti sõiduauto, mida kasutatakse osaliselt ka omatarbeks. Peetakse sõidulehte. Auto soetuselt käibemaksu tagasi ei küsitud, kuna sõiduautot kasutatakse maksuvaba käibe tarvis (laborites käik jne). Kas KMD-l tuleks sellest hoolimata 20% maksustatavat omatarvet deklareerida või mitte? Ning kas TSD deklaratsioonil erisoodustusmaksude arvutamisel võtta aluseks siiski käibemaksuga summa või käibemaksuta summa.

Vastus - 29.10.2012

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kuna auto soetamisel sisendkäibemaksu tagasi ei küsitud, ei teki ka omatarvet, mida käibedeklaratsioonil (KMD) peaks deklareerima. Käibemaksuseaduse § 2 lg 6, mis defineerib omatarbe, selgitab, et maksustamine saab kõne alla tulla vaid juhul, kui ettevõtja on soetamisel sisendkäibemaksu täielikult või osaliselt maha arvanud.

Erisoodustus tekib, kui töötaja (või töötajaga võrdsustatud isik tulumaksuseaduse § 48 tähenduses) teeb autoga erasõitusid. Kirjutate, et sõitude üle peetakse arvestust (sõiduleht). Järelikult ei ole erisoodustuse hinna väljaselgitamine väga keeruline: määruses "Erisoodustuse hinna määramise kord" on öeldud (§ 1 lg 3), et erisoodustuse hind on 20 või 30 eurosenti kilomeetri kohta, sõltuvalt auto vanusest ja võimsusest (odavam erisoodustus on sõiduautol vanusega üle 5 aasta ja silindrite töömahuga kuni 2000 cm3). See hind (20 või 30 senti) kehtib kõigile tööandjatele sõltumata sellest, kas omatarbelt käibemaksu arvestatakse või kas sisendkäibemaksu on kuludelt maha arvatud.