iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 862

Küsimus

Kui kliendile esitatakse arve viivise kohta, kas seda tuleb käibedeklaratsioonis maksuvaba käibena kajastada?

Vastus - 18.12.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Intress saab käibemaksuseaduse § 16 kohaselt olla kas maksustatav või maksuvaba käive (vastavalt KMS § 16 lg 3 p 3 või lg 2 p 5). Intress on tasu raha kasutada andmise eest (st tegu on teenuse käibega KMS tähenduses).

Viivise maksmisel aga ei teki käivet. Käive tekib teatavasti kauba võõrandamisel või teenuse osutamisel ettevõtluse raames. Viivis on oma olemuselt karistus selle eest, et üks osapool viivitab lepingu täitmisega (raha maksmisega). Tegu ei ole käibega (kauba või teenuse müümisega) ja seda ei deklareerita ka käibedeklaratsioonil.