iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1133

Küsimus

Seotud isik (juh. liikme poeg) soovib saada "firmalt" laenu intressiga 5% perioodiga 2 aastat. Kui laenulepingus on ette nähtud, et laen tagastatakse 1 osas perioodi lõpus ja siis makstakse ka intress, siis kuidas peaks aastalõpul kajastama raamatupidamises laenuintressi nõuet? Või tekkib laenuintressi nõue mul ikkagi 2 a pärast kui on tähtaeg?
Kas intressi saades pean selle deklareerima maksuvaba käibena? Kuna summa on suur, kas pean siin hakkama ka jälgima maksustatava ja maksuvaba käive suhet ja sisendkäibemaksu arvestama proportsiooniga, tegemist ei ole igapäevas tegevusega vaid nn juhuslikku laadi käibega, st sellist tehingut pole enne olnud. Kas võib siin olla ka muu maksustamise oht?

Vastus - 07.11.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

RTJ 10 p 47 ütleb, et intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline. See on tähtsaim kriteerium. Aruandeperiood on aasta, seega tuleb kõik tulud ja kulud kajastada aastaaruandes lähtudes muidugi eelmisest lausest.

Intress tuleb deklareerida maksuvaba käibena (KMS § 16 lg 2 p 5). Võimalik on ka maksustada, kuid siis tuleks eelnevalt maksuhaldurit sellest teavitada (KMS § 16 lg 3 p 3). Kuna see on ilmselt juhusliku iseloomuga (st ei ole põhitegevus) käive, siis seda ei võeta sisendkäibemaksu osalisel mahaarvamisel arvesse (KMS § 32 lg 2).

Mis on juhusliku iseloomuga käive? Vt Riigikohtu halduskolleegiumi lahendist asjas [url=http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-74-04]nr 3-3-1-74-04[/url].