Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: Teenused välismaal, nullmäär, pöördmaksustamine

Vastatud: 09.01.2013
Ettevõte kaubaveok seisis pühade tõttu välismaal (Rootsi) tasulises parklas. Eesti ettevõttele esitati arve,millel mõlema poole km kohustuslase nr, arvel ei ole välisriigi käibemaksu lisatud, samuti ei ole arvel viidet, et teenus on maksuvaba või 0% määraga. Kas siin rakendub pöördmaksustamine?
Loe vastust
Vastatud: 25.09.2012
Eesti ettevõtja (käibemaksukohustuslane) ostab Rootsi käibemaksukohustuslaselt teenust (joonised ja plaanid, mida kasutatakse Eestis), kas deklareerime nimetatud teenuse pöördkäibemaksustatavana?
Loe vastust
Vastatud: 22.03.2012
Kui Eesti käibemaksukohuslasest ettevõte osutab internetialast teenust, siis kas on toimitud õigesti: a) teenus ühendusesisesele ettevõttele, mis on asukohariigis km-kohuslane 0% km määraga; b)teenus ühendusesisesele eraisikule 20% km määraga; c) teenus ühendusevälisele ettevõttele ja eraisikule 0% km määraga?
Loe vastust
Vastatud: 16.08.2011
Eesti käibemaksukohuslasest ettevõte teeb reklaami, marketingi alaseid kulutusi. Samas, saab Eesti ettevõte kontsernilt selle eest kuluhüvitist, n.ö. brandi reklaamimise eest - x protsent tehtud kulutustelt. Eesti ettevõte esitab selle eest kontsernile arve. Kas tegemist on pöördkäibemaksustatava tehinguga (kuna tegemist kuluhüvitisega) või teenuse osutamisega EU liikmesriigi ettevõttele(kuna teeme selles osas arve)?
Loe vastust
Vastatud: 17.12.2010
Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud juriidiline isik rendib (sama kontserni piires) oma Eestis registreeritud sõiduauto ajutiselt välja Leedu käibemaksukohuslasest juriidilisele isikule. Kas selline kasutusrent on käibemaksualune nii sel kui ka järgmisel aastal?
Loe vastust
Vastatud: 08.09.2010
EL liikmesriigis registreeritud äriühing A omab Eestis filiaali B ja osutab sellele IT ja muid tugiteenuseid. Äriühing A kuulub oma asukohariigis käibemaksugruppi. Eesti filiaal B ei kuulu ei äriühingu A asukohariigi käibemaksugruppi ega Eestis registreeritud käibemaksugruppi. Eesti filiaali B käive on maksuvaba ja sisendkäibemaksu maha arvata ei saa. Kas Eesti...
Loe vastust
Vastatud: 01.07.2010
Eesti ettevõte A teoastab paigaldustöid Eestis Tšehhi ettevõttele, kes omakorda teeb arve teisele Eesti ettevõttele B nii kauba kui ka paigaldusteenuse eest. Ehitusobjekt asub Eestis ja kuulub Eesti ettevõttele B. Kõik osalised on käibemaksukohustuslased. Kas on olemas mingi võimalus kasutada käibemaksumäära 0% ettevõtte A arvel, mis esitatakse Tšehhi ettevõttele teenuse...
Loe vastust
Vastatud: 05.05.2010
Ettevõte teeb ehitusteenust Soomes (eraisikule). 1.Kas ehitusteenus on 0 määraga, kuna osutatakse välisriigis asuva kinnisasjaga seotud teenust? 2.Millal tekib Eesti ettevõttel kohustus registreerida Soomes püsiv tegevuskoht?
Loe vastust
Vastatud: 22.04.2010
Kui osutatakse transportteenust Eesti-Soome-Eesti ja ostja on Soome "firma", kas läheb 0% või 20% käibemaks ning mis seadusepunkti järgi?
Loe vastust
Vastatud: 20.04.2010
Eesti "firma" teostab kaubaveoteenust liikmesriigist välisriiki (Venemaa). Kas tegemist on 0% käibemaksumääraga? Kuidas maksustada antud teenusega kaasnev seisuaeg?
Loe vastust
Vastatud: 11.03.2010
Eesti ettevõtja (käibemaksukohustuslane) teeb alltöövõtuna ehitusteenust teisele Eesti ettevõtjale (samuti käibemaksukohustuslane). Teenuse osutamise koht asub Soomes. Kas ettevõtja, kes teeb teenust alltöövõtuna ja esitab arve teisele Eesti ettevõtjale, võib teha arve 0%, kuna teenust osutatakse välismaal asuva kinnisasjaga seotult?
Loe vastust
Vastatud: 22.02.2010
Soome käibemaksukohustuslane teeb esmalt Eestis eraisikust tellijale maja renoveerimist ning registreerib ennast § 19 lg 3 alusel kohe ka Eesti maksukohustuslaseks, arve esitab 20% määraga, seejärel teeb aga ehitustöid Eesti maksukohustuslasele Eestis, mille kohta esitab arve 0 % käibemaksumääraga, märkides arvele oma Soome käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri ja viite artiklile 194....
Loe vastust
Vastatud: 19.02.2010
Soome ehitusvõtjast käibemaksukohustuslane, kelle põhiline ettevõtlus toimub koduriigis ning kes ei ole Eestis registreeritud maksukohustuslasena ning kellel puudub Eestis püsiv tegevuskoht, teeb Eesti maksukohustuslasele ehitustöid objektil, mis asub Eestis ning esitab arve 0 % käibemaksumääraga summas 300 000 kr. Arvel on Soome käibemaksukohustuslasena registreerimise number ja viide artiklile 194. Teenuse...
Loe vastust
Vastatud: 19.02.2010
Eesti ettevõtja osutab transporditeenust teisele Eesti ettevõtjale kaubaveol marsuudil Venemaa-Eesti. Kuidas käibemaksustada?
Loe vastust
Vastatud: 02.02.2010
Kui Rootsi "firma" on osutanud transpordi teenust Tallinn-Tartu-Tallinn ning esitab arve Eesti käibemaksukohuslasest "firmale", siis kas ta peaks viitama pöördkäibemaksustamise kohustusele? Ehk Eesti käibemaksukohuslane peab saadud arvet lugema ühendusesiseseks käibeks?
Loe vastust
Vastatud: 28.12.2009
Tere! Osutame ehitusteenust Lätis. Oleme registreeritud Lätis käibemaksukohuslasena. Arvet esitame EUR-des. Millised nõuded on arve esitamisele?
Loe vastust
Vastatud: 09.09.2009
Eesti firma rendib Läti käibemaksukohustuslasele sõiduautot, teadaolevalt kasutatakse autot Lätis. Kas Eesti firma esitab arve 0 %-ga?
Loe vastust
Vastatud: 09.03.2009
Eesti firma viib oma tootmisjäätmed Soome, kus need utiliseeritakse ja Soome firma esitab arve koos Soome KM-ga. Kuidas on võimalik saada tagasi seda käibemaksu?
Loe vastust
Vastatud: 05.03.2009
Teenuste pöörmaksustamine. Taanis asuv emafirma on tellinud Taanist teenused, mis puudutavad kogu kontserni - nt, toodete etikettide disainid ja reklaamiagentuuri tasud, kindlustused. Teatud osas tehakse arved edasi Eesti tütarfirmale. Kas tegemist on Eesti firma jaoks pöördmaksustamise alla minevate teenustega?
Loe vastust
Vastatud: 04.02.2009
Soome firmale osutame konsultatsiooni teenust (olemas spetsialistid, kelle oleme koolitanud mööbliprojekteeriateks) nüüd nõustame Soome firmat sama programmi kasutamises. Konsultatsiooni antakse kas interneti teel või käivad inimesed Soomest Eestis. Kuidas maksustada käive. Kas tegemist 0% ja Soome poolel pöördmaksustamine? Või kuna konsultatsioon antakse Eestis, siis 18%.
Loe vastust