Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1407

Küsimus

Eesti firma rendib Läti käibemaksukohustuslasele sõiduautot, teadaolevalt kasutatakse autot Lätis. Kas Eesti firma esitab arve 0 %-ga?

Vastus - 09.09.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Paraku tuleb arve esitada 20% maksumääraga. Käibemaksuseadus nimelt ütleb, et transpordivahendi rendi puhul ei sõltu maksumäär sellest, kus sõiduautot kasutatakse vaid sellest, millises riigis asub/tegutseb arve esitaja (KMS § 10 lg 4, § 15 lg 1). Vastus oleks teistsugune, kui Eesti ettevõtjal on äritegevuse asukoht ka Lätis või ta on Lätis käibemaksukohustuslasena registreeritud.

Riigikogus on käibemaksuseaduse muutmise eelnõu 551SE (mis peaks jõustuma jaanuaris 2010), mis muudab transpordivahendite rendi käibe tekkimise koha reegleid. Lühiajaline transpordivahendi rent (üldjuhul kuni 30 päeva, laevade puhul 90) maksustatakse transpordivahendi kliendile üleandmise kohas. Pikaajaline rent maksustatakse üldreegli kohaselt: kui teenuse saajaks on käibemaksukohustuslane, siis saaja asukoha järgi, ja kui teenuse saajaks on mittemaksukohustuslane, siis teenuse osutaja asukoha järgi. Kehtiva seaduse kohaselt maksustatakse transpordivahendi rent üksnes teenuse osutaja asukoha järgi ehk Eestis. Seega välisriigi ettevõtjale osutatav pikaajaline renditeenus maksustatakse 2010. aasta jaanuarist ilmselt 20% määra asemel 0% määraga.