Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: Teenused välismaal, nullmäär, pöördmaksustamine

Vastatud: 15.12.2008
Küsimus Soomes tegutsemise kohta. Kas Soomes allhanget tehes peab olema ilmtingimata ennakoperintäregistrisse registreeritud? Ei taha Soome poole paberimajandusse tungida. Enda arust, kui on vorm E101 ja teen tööd alla 183 päeva, siis peaks mu poolt kõik ok olema, et Soome poolega pistmist pole. Soome äripartner maksab mulle tasu ilma käibemaksuta...
Loe vastust
Vastatud: 04.12.2008
Käibemaksukohuslane Eesti ettevõte organiseerib reklaamikampaania ajalehtedes ja televisioonis Poolas. Kas ta peab maksma kohaliku käibamaksu ja selle lihtsalt kulusse kandma, kas ta saab nõuda reklaamiagentuurilt, trükikojalt jt 0% käibemaksuga arve esitamist (kui siis kuidas põhjendades)? Kas ta saab Poolas makstud käibemaksu Poolast tagasi küsida? Kas on veel mõni sellest erinev...
Loe vastust
Vastatud: 04.12.2008
Käibemaksukohuslane Eesti ettevõte üürib kontori Vilniuses ja ostab sinna kohalikust poest mööbli. Kas ta peab maksma kohaliku käibemaksu ja selle lihtsalt kulusse kandma, kas ta saab Leedus makstud käibemaksu Leedust tagasi küsida? Kas ta saab nõuda kaupluselt 0% käibemaksuga arve esitamist (kui siis kuidas põhjendades), või on veel mõni sellest...
Loe vastust
Vastatud: 03.12.2008
Ettevõtja annab oma tööstusseadmed Soome ettevõtjale kasutamiseks ja võtab sealt renditulu (seadmeid kasutatakse Soomes). Kuidas toimub sellise tehingu maksustamine? Kas siinkohal on ka vahe selles, kas tegemist on kapitali-või kasutusrendiga?
Loe vastust
Vastatud: 12.11.2008
Läti ettevõtte töötajad korraldavad Eestis oma aastakoosoleku, Eesti ettevõte maksab nende eest kinni esialgu kõik sellega seotud kulud (majutus, ruumide rent, bussi rent, kontoritarvete ost). Samuti ostetakse arvuti, mis koosoleku lõppedes Lätti kaasa võetakse. Kas eesti ettevõttel on ostudelt (teenustelt ja kaubalt) KM tagasiarvutamise õigus? Millist KM määra tuleb kasutada...
Loe vastust
Vastatud: 23.09.2008
Küsimus ehitusteenuse osutamisest Lätis. Oleme lätlaste abiga jõudnud selgusele, et teeme arve 0%-ga ja Läti km-nr-ga firma teeb ise pöördmaksustamise. Küsimus tekkis arve vormistamisel. Kas ja millisele kuuenda direktiivi artiklile pean arvel viitama? Lugesin meie käibemaksuseadusest, et kui käibe tekkimise koht ei ole Eesti, ei pea üldse viitama. Või siiski...
Loe vastust
Vastatud: 09.07.2008
Leedu ettevõtja korraldab võlakirjade emissiooni (maksuvaba käive vastavalt KMS § 16 lg 2 p 5) ning esitab hiljem vastava teenuse eest arve Eesti ettevõtjale. Kas antud juhul ei pea nimetatud sisseostetud konsultatsiooniteenust pöördmaksustama, kuna tegu on võlakirjade emissiooniga, mis on maksuvaba käive (nii Eesti KMS kui ka direktiivi mõistes)?
Loe vastust
Vastatud: 25.06.2008
Kui Eesti ettevõtja esitab konsultatsiooniteenuste eest arve Läti ettevõtjale, kes ei ole maksukohustuslane, siis kas endiselt saab arve teha 0 määraga (pöördmaksustamine) või peab sellele arvele lisama käibemaksu ?
Loe vastust
Vastatud: 19.05.2008
Situatsioon selline: Vahendusfirmal on klient (Eestis), kellele tehakse firma poolt arve osutatud teenuste kohta. Klient maksab ka Eestis. Firma omakorda ostab kliendile osutatava teenuse Leedust sisse ja teenust osutatakse ka Leedus kohapeal. Loogiline on, et esitame kliendile arve, kus on peal teenused + käibemaks. Õige? Kes maksab ära käibemaksu, mille...
Loe vastust
Vastatud: 16.05.2008
Soome firma esitab arve projekteerimistööde eest (seotud Eestisse planeeritava rajatisega). Mis tõendeid vaja (residentsustõend?), kas midagi tuleb kinni pidada (tulumaks?), kas kuskil vaja makset deklareerida? Mida veel vaja kontrollida, teha? Käibemaksu seisukohalt, kas antud firma peaks meile esitama 0 käibemaksuga arve?
Loe vastust
Vastatud: 28.04.2008
Kui Eesti ettevõte saab konverentsi osavõtutasu eest arve Suurbritannia ettevõttelt (0% määraga) ja konverents tegelikult toimub USA-s, kas siis nimetatud teenuse saamisel tekib Eesti ettevõttel pöördmaksustamise kohustus?
Loe vastust
Vastatud: 16.04.2008
Käibemaksukohuslasest ettevõja tegeleb internetireklaamiga. Teenust osutatakse Venemaa "firmale" seal asuva kinnisvara reklaamimiseks. Kas tegemist on KMS § 10 lõige 5 punktiga 1 ehk välisriigis asuva kinnisasjaga seotud teenusega mille käibemaksumäär on 0%?
Loe vastust
Vastatud: 11.04.2008
Kui Eesti ettevõtja saab arve juriidilise teenuse eest Leedust ning omakorda teeb nimetatud teenuse arve edasi teisele Leedu ettevõtjale (kes on tegelikuks teenuse saajaks) 0% käibemaksuga, viidates direktiivile 2006/112 - kas siis Eesti ettevõttel tekib Eestis pöördmaksustamise kohustus? Või pigem on teenuse saajaks ikkgi Leedu ettevõtja ja siin seda teenust...
Loe vastust
Vastatud: 31.03.2008
Eesti OÜ (ei ole käibemaksukohustlane) osutab Soome "firmale" (on käibemaksukohustlane Soomes) ehitusteenust. Kas siis ei tohi arve peale panna käibemaksuks 0%, kas jätta see üldse märkimata see? Ja kas sellisel juhul peab Soome firma maksma Soome maksuametile mingit maksu?
Loe vastust
Vastatud: 20.03.2008
"Ettevõte" on käibemaksukohustuslane Eestis, aga pakub kinnisvaraga seotud teenustöid (ehitustööd) käibemaksukohustuslasest "firmale" Soomes, seega käibe tekkimise koht on Soome ja maksustamine 0%-ga. Siiani Eestis käive puudub. Kas ma võin sisendkäibemaksu maha arvata kuludelt, mis on seotud Soomes tekkinud käibega (kütus, telefon, ehitusmaterjalid,jne.) ja kas on õige, kui ma kajastan Soomes...
Loe vastust
Vastatud: 12.03.2008
Osutame projekteerimisteenust Eestis asuva kinnisasja kohta Soome firmale. Kas on mul õigus teha arve 0% käibemaksuga? Segadusse ajab mind KMS § 10. Teenuse käibe tekkimise koht (1) Teenuse käibe tekkimise koht on Eesti, kui: 1) teenus on seotud Eestis asuva kinnisasjaga, ehitamise ettevalmistamiseks või korraldamiseks osutatav teenus Samas intellektuaalsete teenuste...
Loe vastust
Vastatud: 06.03.2008
Taani transpordifirma osutas transporditeenust meile. Taani firma teeb arve 0% km-ga. Meie peaksime arve edasi tegema ühele teisele Eesti kmk transpordifirmale (olime lihtsalt vahendaja), kes selle teenuse tegelikult tarbis. Teenus toimus Soome-Belgia-Soome. Kuidas tuleks meil arve teisele Eesti firmale vormistada kas 0% või 18%?
Loe vastust
Vastatud: 01.02.2008
Küsimus - kuidas maksustatakse vahendusteenust, kui Eesti firma esitab vahendusteenuse eest arve Läti firmale, kes müüs kaupa Lätis teisele Läti firmale. Kui 0%, siis kas ja missugused tõestusdokumendid peavad olema arvele lisatud?
Loe vastust
Vastatud: 14.01.2008
Eesti KM-kohuslane sai Suurbritannia KM-kohuslaselt konkursil osalemistasude eest käibemaksuta arve. Kuna konkurss ei toimu Eestis, siis käibe tekkimise koht ei ole Eesti, kas Eesti maksukohuslane peab selle ikka pöördmaksustama?
Loe vastust
Vastatud: 16.10.2007
Meie firma müüb moodulmaju Norra (arve sisaldab endas ka paigaldust). Majad püstitab Norras aga meie alltöövõtja, kes esitab meile tööde eest arve. Kas ja kes (milline firma, kas tarnija või paigaldaja) peab ennast arvele võtma Norras käibemaksukohustuslasena?
Loe vastust