Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 956

Küsimus

Osutame projekteerimisteenust Eestis asuva kinnisasja kohta Soome firmale. Kas on mul õigus teha arve 0% käibemaksuga? Segadusse ajab mind KMS
§ 10. Teenuse käibe tekkimise koht
(1) Teenuse käibe tekkimise koht on Eesti, kui:
1) teenus on seotud Eestis asuva kinnisasjaga, ehitamise ettevalmistamiseks või korraldamiseks osutatav teenus

Samas intellektuaalsete teenuste puhul saab kasutada pöördkäibemaksustamist (VI käibemaksudirektiivi järgi (art 9 lõige 2 punkt e järgi)):
· konsultantide, inseneride, konsultatsioonibüroode, juristide ja raamatupidajate teenused jms teenused, samuti andmetöötlus- ning teabeandmisteenused.

Vastus - 12.03.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Teenuste maksustamise üldreegel on, et teenuse käibe tekkimise koht Eesti, kui teenust osutatakse Eestis asuva asukoha või püsiva tegevuskoha kaudu. Põhimõte, et nn intellektuaalsete teenuste puhul saab kasutada pöördmaksustamist, on kirjas ka meie käibemaksuseaduses (KMS § 10 lg 2 p 3), teenuse käibe tekkimise koht (ja ka maksustamine) määratakse nende teenuste puhul teenuse saaja asukohariigi järgi. Loetelus on nimetatud konsultatsiooni-, raamatupidamis-, õigus-, audiitori-, inseneri-, tõlke-, andmetöötlus- või infoteenus.

See säte aga ei tühista KMS § 10 lg 1 punkti 1 reeglit, et kinnisasjaga seotud teenuste puhul on käibe tekkimise kohaks kinnisasja asukohariik. Mida lugeda kinnisasjaga seotud teenuseks, ei ole alati päris selge. KMS lõikes 1 ja 2 nimetatud teenuste osas võib tekkida probleemi, kui teenuse osutaja on Eesti ettevõtja ja teenus on seotud Eestis asuva kinnisasjaga ning samas arve saaja ei ole huvitatud Eesti käibemaksu tasumisest (lihtsam oleks saada arve 0% käibemaksuga ja Soomes pöördkäibemaksuga maksustada).

6. käibemaksudirektiivi kommentaari autorid leiavad, et teenuse käibe tekkimise koha võib siduda kinnisasjaga, kui teenus on otseselt seotud konkreetse kinnisasjaga. Näiteks arhitektiteenus: kui projekt on tehtud arvestusega, et hoone ehitatakse konkreetsele krundile, siis võib nimetatud teenust sellega siduda ja maksustada käive riigis, kus maatükk asub. Kui aga projekt on üldisem ja sobib kasutamiseks igal pool, on tegemist pigem konsultatsiooni või intellektuaalse omandi kasutada andmisega, mida maksustatakse KMS § 10 lõikes 2 toodud põhimõtte alusel (teenuse saaja asukoha järgi).