iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 898

Küsimus

Küsimus - kuidas maksustatakse vahendusteenust, kui Eesti firma esitab vahendusteenuse eest arve Läti firmale, kes müüs kaupa Lätis teisele Läti firmale. Kui 0%, siis kas ja missugused tõestusdokumendid peavad olema arvele lisatud?

Vastus - 01.02.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Vahendamisteenuse käibe tekkimise kohaks loeb käibemaksuseadus teenuse saaja asukohariigi (alus KMS § 10 lg 5 p 7, p 9). Kuna selle teenuse käibe tekkimise koht ei ole Eestis, saate arve väljastada 0% käibemaksuga (õiguse annab KMS § 15 lg 4 p 1). Peate küsima teenuse saajalt tema Läti käibemaksuregistri koodi ja selle arvele märkima.

Arvega ei pea kaasa lisama mingeid erilisi dokumente. Küll aga, kui maksuhaldur tuleb äriühingut kontrollima, on vaja tõendada, et teil oli õigus teenust 0% käibemaksuga müüa. KMS § 15 lg 5 ütleb, et 0% teenuste osutamist tõendatakse teenuse osutamise kohta sõlmitud lepinguga, tellimiskirjaga, arvega või teenuse osutamist tõendava muu dokumendiga. Maksuhalduril on õigus nõuda teenuse osutamist tõendavaid lisadokumente.