iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1006

Küsimus

Situatsioon selline: Vahendusfirmal on klient (Eestis), kellele tehakse firma poolt arve osutatud teenuste kohta. Klient maksab ka Eestis. Firma omakorda ostab kliendile osutatava teenuse Leedust sisse ja teenust osutatakse ka Leedus kohapeal. Loogiline on, et esitame kliendile arve, kus on peal teenused + käibemaks. Õige?

Kes maksab ära käibemaksu, mille esitab meile arve peal see leedu firma, kellelt teenust ostame (vähemalt nende poolt firmale saadetud pakkumises sisaldus küll käibemaks eraldi real, seega eeldan, et see tuleb ka arvele juurde)? Samas on ju Leedu ka EL liige ning ühendusesiseselt käibemaksu ei ole, et kas nad üldse tohivad oma arvel käibemaksu näidata?

Jube keeruline ja segane jutt vist sai, aga äkki oskab keegi sellegipoolest nõu anda või öelda, et kuidas õigem teha oleks.

Vastus - 19.05.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Alustada tuleks sellest, mis teenusest jutt käib. Kui teenus on käibemaksuseaduse § 10 lg 2 loetelust (mitmed mittemateriaalsed teenused nagu nt konsultatsiooni-, raamatupidamis- õigusteenus, andmetöötlus-, infoteenus), siis peaks Leedust saadav arve olema nulliga ja Eestis edasi müües on käive 18% määraga maksustatav. Kui tegu on muu teenusega (mille käibe tekkimise koht on Leedus), siis tuleb Leedust käibemaksu tagasi küsida. Siin on omakorda kaks varianti, kas edasimüügi käive tekib Eestis või Leedus (kas § 10 lg 1 või lg 5).

Kui Leedu käibemaksukohustuslane esitab teenuse arve Leedu käibemaksuga, siis võib oletada, et teenuse käibe tekkimise koht on ilmselt Leedus. Leedus tasutud käibemaksu saab tagasi, esitades Leedu maksuametile vastava taotluse.

Kui see teenus, mida edasi müüakse teisele Eesti käibemaksukohustuslasele, on selline, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti ka siis, kui teenust müüakse teisele Eesti käibemaksukohustuslasele (vt KMS § 10 lg 5 p-d 1-4), siis saaks siin küll 0% maksumäära kohaldada, kuid suure tõenäosusega tekiks kohustus end Leedus käibemaksukohustuslasena registreerida (kui käibe tekkimise koht on Leedu; vt sellisel juhul ka KMS § 15 lg 6.1), v.a kui teenuse ostja on ka Leedus registreeritud maksukohustuslasena ja ta selle seal pöördmaksustab (kui ei ole mõnda erisätet Leedu seaduses).

Küsimus on liiga üldine, et täpselt vastata. Leedu maksuhalduri juhised leiate siit: http://www.vmi.lt/en/?itemId=1001665
Leedu õigusaktid leiate siit: http://www.vmi.lt/en/?itemId=10127889