iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1086

Küsimus

Küsimus ehitusteenuse osutamisest Lätis. Oleme lätlaste abiga jõudnud selgusele, et teeme arve 0%-ga ja Läti km-nr-ga firma teeb ise pöördmaksustamise. Küsimus tekkis arve vormistamisel. Kas ja millisele kuuenda direktiivi artiklile pean arvel viitama? Lugesin meie käibemaksuseadusest, et kui käibe tekkimise koht ei ole Eesti, ei pea üldse viitama. Või siiski pean viitama VI direktiivi artiklile 21?

Vastus - 23.09.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käibemaksuseaduse arvete paragrahvi 37 lg 8 punkt 2 ütleb, et kui kauba soetajal või teenuse saajal lasub maksukohustus (pöördmaksustamise kohustus), tuleb arvel viidata selle aluseks olevale kuuenda direktiivi artiklile 21.

KMS § 37 lg 8¹ ütleb lisaks, et lõikes 8 sätestatud viite võib asendada muu selge ja üheselt mõistetava märkega. See muu märge võib olla näiteks: "Käibemaksu arvestab teenuse saaja" või "Pöördmaksustamine".