iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1139

Küsimus

Läti ettevõtte töötajad korraldavad Eestis oma aastakoosoleku, Eesti ettevõte maksab nende eest kinni esialgu kõik sellega seotud kulud (majutus, ruumide rent, bussi rent, kontoritarvete ost). Samuti ostetakse arvuti, mis koosoleku lõppedes Lätti kaasa võetakse.
Kas eesti ettevõttel on ostudelt (teenustelt ja kaubalt) KM tagasiarvutamise õigus?
Millist KM määra tuleb kasutada kõigi ostetud teenuste ja kauba eest arve edasitegemise korral Läti ettevõttele?

Vastus - 12.11.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui kantud kulude kohta tehakse hiljem arve edasi Läti ettevõtjale, on tegu tavalise nn kulude edasimüügiga, mille kohta käibemaksuseadus erireegleid ei anna. Kui kuluarved on esialgu esitatud Eesti ettevõtjale, siis on tal õigus nende alusel käibemaksu üldkorras maha arvata oma tasumisele kuuluvast käibemaksust (täpsemad reeglid annab käibemaksuseaduse, KMS § 29).

Kulude edasimüügil tuleb kasutada käibe tekkimise koha asukohariigi käibemaksumäära. Kuna küsimuses kirjeldatud üritus mahub ilmselt KMS § 10 lg 1 p 2 alla (tegemist on nt meelelahutusüritusega, aastakoosolekuga, koolitusega), siis käive tekib Eestis. Sestap ei tule kõne alla 0% määra kasutamine, arvel on õige 18% käibemaks, mida lätlased eelduslikult ka § KMS 35 alusel Eestist tagasi ei saa (§ 35 lg 1 p 4, § 30 piirangu tõttu).

Erandina, nende kaupade puhul, mis ostetakse Eestis ja pärast Lätti toimetatakse, võib kõne alla tulla 0% määras müük, kui leiab kinnitust, et tegu on kauba ühendusesisese käibega KMS § 7 lõike 1 tähenduses. Viidatud lõige ütleb, et kauba ühendusesisene käive on kauba võõrandamine teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele koos selle toimetamisega Eestist teise liikmesriiki. Näiteks arvuti edasimüük võib tõenäoliselt kvalifitseeruda kauba ühendusesiseseks käibeks. Kui arvuti hind on oluline, siis võib arvuti kohta teha eraldi arve 0% määras (ühendusesisene käive), sel juhul tuleb vormistada saatedokument, mis tõendaks kauba viimist Lätti.