Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Maksuküsimus: 1156

Küsimus

Ettevõtja annab oma tööstusseadmed Soome ettevõtjale kasutamiseks ja võtab sealt renditulu (seadmeid kasutatakse Soomes). Kuidas toimub sellise tehingu maksustamine? Kas siinkohal on ka vahe selles, kas tegemist on kapitali-või kasutusrendiga?

Vastus - 03.12.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

KMS § 10 lg 5 p 7 koostoimes § 10 lg 2 p-ga 6 sätestab, et vallasasja, välja arvatud transpordivahendi üürile, rendile või kasutusvaldusse andmise puhul ei ole käibe tekkimise kohaks Eesti, kui teenust osutatakse teise liikmesriigi käibemaksukohustuslasele või piiratud käibemaksukohustuslasele.

Seega on arve 0% käibemaksuga.

Kui see oleks kapitalirent ehk siis selline leping, mille puhul on ette nähtud omandiõiguse üleminek lepingujärgsele kasutajale lepingu lõppemise korral, siis on see kauba võõrandamine (vt KMS § 2 lg 5). Kui kaup võõrandatakse teise liikmesriigi käibemaksukohustuslasele või piiratud käibemaksukohustuslasele ning toimetatakse teise liikmesriiki, siis on see kauba ühendusesisene käive (KMS § 7 lg 1), rakendub 0% maksumäär.

Kui tegu on kasutustasuga, siis võib soomlane teile makstavalt tasult kinni pidada tulumaksu. Kuna tegemist on tööstusseadmetega, siis maksuleping piirab lepinguosalise maksustamisõigust 5%-ni (art 12 lg 2 p a). Seda eeldusel, et te olete kasusaav omanik ning rojaltid ei teki Soomes asuva püsiva tegevuskoha kaudu.

Kui tegu on jällegi võõrandamisega, siis tulumaksu kinni ei peeta.