iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1762

Küsimus

EL liikmesriigis registreeritud äriühing A omab Eestis filiaali B ja osutab sellele IT ja muid tugiteenuseid. Äriühing A kuulub oma asukohariigis käibemaksugruppi. Eesti filiaal B ei kuulu ei äriühingu A asukohariigi käibemaksugruppi ega Eestis registreeritud käibemaksugruppi. Eesti filiaali B käive on maksuvaba ja sisendkäibemaksu maha arvata ei saa.
Kas Eesti filiaal B peab arvestama äriühingult A (peakontorilt) saadud teenustelt pöördkäibemaksu?
KMS §2 lg 2 järgi ei pea. Kuid kuidas maksuamet võib tõlgendada ja rakendada KMS § 26 lg 13? Kas Eesti filiaalilt B võidakse nõuda pöördkäibemaksu tasumist äriühingult A saadud teenustelt?

Vastus - 08.09.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

KMS § 26 lg 13 puudutab ainult Eesti käibemaksugruppi kuuluva isiku suhet välismaal asuva püsiva tegevuskohaga, mitte aga vastupidist juhtumit. Säte on tingitud sellest, et grupi puhul ei saa vahet teha, kas filiaalile osutas teenust peakontor või mõni teine grupi liige. Teie küsimuses toodud olukorras see säte ei kehti. Teie näite puhul ei tohiks äriühing A oma Eesti filiaalile osutatud teenustega seotud kuludelt oma koduriigis sisendkäibemaksu maha arvata, sest kulud on seotud välismaal (Eestis) toimuva maksuvaba käibega (vrd sarnast sätet KMS § 29 lg 1). Kui nüüd Eestis veel neid teenuseid pöördmaksustamise korras maksustada, tekiks käibemaksu kumulatsioon. Seega puudub maksustamiseks ka sisuline põhjus ja pole ohtu, et kunagi seadust Teile ebasoodsas suunas muudetakse.