iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1623

Küsimus

Soome käibemaksukohustuslane teeb esmalt Eestis eraisikust tellijale maja renoveerimist ning registreerib ennast § 19 lg 3 alusel kohe ka Eesti maksukohustuslaseks, arve esitab 20% määraga, seejärel teeb aga ehitustöid Eesti maksukohustuslasele Eestis, mille kohta esitab arve 0 % käibemaksumääraga, märkides arvele oma Soome käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri ja viite artiklile 194. Kas Soome käibemaksukohustuslasel oli vaba valik otsustada, millist käibemaksu registreerimise numbrit (Eesti või Soome) ta arve peal kasutab, ja deklareerib vastava riigi käibemaksudeklaratsioonis?

Vastus - 22.02.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

KMS § 24 lg 2 kohaselt „Käesoleva paragrahvi lõiget 1 kohaldatakse ka Eestis maksukohustuslasena registreeritud välisriigi isikule, kelle käive tekib Eestis.“ St, kui isik on Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud, siis peab ta käibeid, mille tekkimise koht on Eesti, siin ka maksustama, neid ei pöördmaksustata siin teenuse saaja poolt.

Rahandusministeeriumi koostatud KMS kommentaarides selgitatakse: „Lõikes 2 sätestatakse põhimõte, mille kohaselt juhul, kui välisriigi isik on Eestis maksukohustuslasena registreeritud, peab ta oma Eestis tekkiva käibe korral kasutama enda Eestis maksukohustuslasena registreerimise numbrit.“