Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Maksuküsimus: 1687

Küsimus

Eesti "firma" teostab kaubaveoteenust liikmesriigist välisriiki (Venemaa).
Kas tegemist on 0% käibemaksumääraga? Kuidas maksustada antud teenusega kaasnev seisuaeg?

Vastus - 20.04.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

KMS § 15 lg 4 p 9 kohaselt maksustatakse 0% käibemaksumääraga kauba eksportimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused.

Kui te peate „seisuaja“ all silmas piiriületusjärjekorras olemist, siis võiks eeldada, et see on veoteenuse olemuslik ning lahutamatu osa.