iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1621

Küsimus

Soome ehitusvõtjast käibemaksukohustuslane, kelle põhiline ettevõtlus toimub koduriigis ning kes ei ole Eestis registreeritud maksukohustuslasena ning kellel puudub Eestis püsiv tegevuskoht, teeb Eesti maksukohustuslasele ehitustöid objektil, mis asub Eestis ning esitab arve 0 % käibemaksumääraga summas 300 000 kr. Arvel on Soome käibemaksukohustuslasena registreerimise number ja viide artiklile 194. Teenuse saaja pöördmaksustab, sest omab vastavat kohustust § 3 lg 4 p 2 alusel. Kas Soome ettevõtja rikkus sellise arve esitamisega seadust? KMS § 19 lõikes 1 toodud piirmäär (250 000 kr) oli ületatud ja Soome ettevõtja pidanuks ennast registreerima Eestis maksukohustuslaseks ning arve väljastama 20 % käibemaksumääraga.

Vastus - 19.02.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kõik on õige, seadust ei rikutud. Kui Soome käibemaksukohustuslane osutab Eestis siinsele käibemaksukohustuslasele ehitusteenust, siis on käibe tekkimise koht Eesti (KMS § 10 lg 2 p 1) ning siinselt käibemaksukohustuslasel on pöördmaksustamise kohustus (KMS § 3 lg 4 p 2).

Soome käibemaksukohustuslasel tekiks siin registreerimiskohustus siis, kui teenust osutataks isikule, kellel ei ole pöördmaksustamise kohustust ning eeldusel, et teenuse osutajal ei ole siin püsivat tegevuskohta, mille kaudu ta seda teenust osutab (KMS § 19 lg 3). Kui nii, siis peaks ta tõesti end esimesest käibest (ehitusteenus, sõltumata käibe suurusest) siin käibemaksukohustuslasena registreerima ning esitama arve Eesti käibemaksuga (20%).

Rahandusministeeriumi KMS kommentaarides KMS § 19 lg-le 3 selgitatakse: „Samas välisriigi isikul saab tekkida Eestis registreerimise kohustus üksnes siis, kui tehingu teiseks pooleks on Eestis maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isik, kuna maksukohustuslasest ostjal tekib alati pöördmaksukohustus kauba soetamisel või teenuse saamisel välisriigi isikult, kes ei ole Eestis maksukohustuslasena registreeritud (üldine pöördmaksustamise kohustus – § 3 lg 4 p 5, § 3 lg 5).“