iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1602

Küsimus

Kui Rootsi "firma" on osutanud transpordi teenust Tallinn-Tartu-Tallinn ning esitab arve Eesti käibemaksukohuslasest "firmale", siis kas ta peaks viitama pöördkäibemaksustamise kohustusele? Ehk Eesti käibemaksukohuslane peab saadud arvet lugema ühendusesiseseks käibeks?

Vastus - 02.02.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui Rootsi KMK osutab Eesti KMK-le veoteenust, siis on käibe tekkimise koht Eesti (KMS § 10 lg 1), arvel on käibemaks 0%, teenuse saaja teostab pöördmaksustamise ning arvab üldkorras samas deklaratsioonis ka käibemaksu maha.

Nii direktiiv kui ka liikmesriikide käibemaksuseadused lubavad õigusakti viite asemel kasutada sõnalist selgitust (pöördmaksustamise kohustus, reverse charge liability jne). Üldise pöördmaksustamise kohustuse puhul viidatakse ka direktiivi artiklile 196. Emb-kumb viide peab arvel olema, kuid selle puudumine ei välista pöördmaksustamise kohustust.

Ühendusesisese käibe aruandesse lähevad alates 01.01.2010 ka teenused, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti ja mis kuuluvad saaja poolt teises liikmesriigis maksustamisele (KMS § 28 lg 1 p 2), kuid teie küsimus puudutab teenuse soetamist mitte osutamist. See ei ole teie jaoks ei ühendusesisene käive ja ei lähe ka vastava käibe aruandesse. Lihtsalt pöördmaksustate teenuse ja arvate üldkorras (vt KMS § 29 lg 1) sisendmaksu maha.