iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1812

Küsimus

Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud juriidiline isik rendib (sama kontserni piires) oma Eestis registreeritud sõiduauto ajutiselt välja Leedu käibemaksukohuslasest juriidilisele isikule. Kas selline kasutusrent on käibemaksualune nii sel kui ka järgmisel aastal?

Vastus - 17.12.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sõiduauto kasutusrent on transpordivahendi kasutusse andmise teenusena käsitletav.

Küsimus on selles, kas tegemist on lühiajalise või pikaajalise transpordivahendi kasutusse andmisega ning kus asi üle antakse. Lühiajalisele transpordivahendi rendile kohaldub erisäte sõltumata teenuse saaja isikust. Kui see on lühiajaline (vt KMS § 10 lg 7, mitte rohkem kui 30 päeva) ning auto antakse üle Eestis, siis on käibe tekkimise koht Eesti ning maksumäär 20% (KMS § 10 lg 2 p 6).

Kui see on lühiajaline, kuid transpordivahend antakse Leedus üle, siis on käibe tekkimise koht Leedu (alates 01.01.2011. a KMS § 10 lg 4 p 4.1, seni direktiivi art 56). Üldjuhul saaks arve teha 0%-ga, kuid see võib erineda, kui Leedus kohustaks seadus teenuse osutajat käibemaksukohustuslasena registreerima (nt Eestis vastupidise variandi korral ei kohustaks). Sellisel juhul (kui Leedu seadus kohustaks seal registreerima ja sealse seaduse järgi arve esitama, mis toimuks kindlasti nt kui klient oleks isik, kes teenust ei pöördmaksusta) rakenduks KMS § 15 lg 6.1 ning kuna arve oleks Leedu käibemaksuga, siis jääks see Eesti käibemaksuarvestusest (ka KMD-lt) välja.

Pikaajalise rendi puhul rakenduvad teenuse käibe tekkimise koha üldsätted (KMS § 10 lg 1 või § 10 lg 4 p 9) ehk käibe tekkimise koht ja sellest tulenev maksumäär määratakse teenuse saaja järgi.

Kui saaja on teise liikmesriigi (piiratud-)käibemaksukohustuslane või ühendusevälise riigi ettevõtja, siis ei ole käibe tekkimise koht Eesti ning maksumäär on 0% (KMS § 15 lg 4 p 1).

Kui teenuse saaja oleks aga näiteks hoopis füüsiline isik ja teenust osutatakse läbi siinse tegevuskoha, siis on käibe tekkimise koht Eesti ning maksumäär 20%.

Soovitan kindlasti uurida Leedu partnerilt lisaks käibemaksukohustuslasena registreerimise küsimusele, ka tulumaksu kinnipidamist puudutava osas. Vt siit analoogse olukorra kohta, kui teenust osutatakse Eesti isikule: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1686