Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: Erisoodustused

Vastatud: 30.04.2007
Ettevõte sõlmib isikuga töölepingu, kus töö tegemise kohaks on märgitud nii Eesti kui ka Leedu. Leedus ööbimiseks üürib Eesti ettevõte isikule üürilepingu alusel korteri. Kas antud situatsiooni saab käsitleda eluasemekulude hüvitamisena erisoodustuste näol või võib seda käsitleda kui majutuskulu komandeeringu käigus.
Loe vastust
Vastatud: 09.04.2007
Kui ettevõte võimaldab oma raamatupidajal kasutada SPA teenuseid (maassaazid, ujumine), kas on tegu ettevõtlusega seotud kuluga?
Loe vastust
Vastatud: 19.03.2007
Ettevõtte paljud töötajad töötavad välitungimustes ja neile on ostetud ka tööriided. Kui osta kontori töötajatele näiteks soojad fliisid põhjendusega, et tööruumid on talvel jahedad, kas peab seda käsitlema erisoodustena või ei? Kas vormiriietust on võimalik osta maksuvabalt?
Loe vastust
Vastatud: 12.03.2007
Firmas on isikliku auto hüvitise jaoks kehtestatud limiidid ja arvestust ei peeta - kuni 1000 krooni. Töötajatele on aga tehtud bensiini võtmiseks kaardid (ei maksta eraldi hüvitist). Küsimus - kuidas toimuda, kas aluseks võtta kütuse firma poolt esitatud arvete tasumise aeg (seaduses on hüvitise maksmine kassapõhine). Arvete tasumine ja kaardiga...
Loe vastust
Vastatud: 19.12.2006
Firma rentis sõiduautot kasutusrendi tingimustel. Auto tagastati liisingfirmale peale rendiperioodi lõppu ja firma ei kasutanud lepingus märgitud jääkmaksumusega väljaostu eesõigust vaid märkis lepingu lõpetamise avaldusse 3-nda isiku, kes võiks auto liisingfirmast välja osta. Liisingfirma esitas sellele isikule müügiarve: jääkmaksumus + käibemaks turuhinnalt. Küsimus: kas ostueesõigusest loobunud firmal tekkib erisoodustusmaksude tasumise...
Loe vastust
Vastatud: 19.12.2006
1. Prillide kompensatsiooni puhul on lubatud kompenseerida 50% prillide hinnast. Kuid milline on mõistlik piir, mida hüvitada? Võib ju juhtuda, et töötaja ostab endale kallimad prillid. Kui kehtestatakse kord ettevõttes, et kompenseeritakse kindel summa aastas, siis milline on see mõistlik kompensatsioon? 2. Kas surmakuulutust võib panna muude personalide kulude alla...
Loe vastust
Vastatud: 09.11.2006
OÜ juhatuse liige sooviks võtta oü-st lühiajalist laenu 3,1%-ga. Tema osalus osakapitalis üle 10%. Kas on see lubatud?
Loe vastust
Vastatud: 03.11.2006
Kui ehitusettevõtja kindlustab oma töötajad (töölised ja admin) õnnetusjuhtumite vastu (ööpäevaringselt), siis kas on maksustatav tööandja poolt kindlustusele makstav kindlustusmakse? Kui lugeda TMS § 48 lg 4 p 3, siis nagu oleks meie juhtumi puhul tegemist lausa erisoodustusega?
Loe vastust
Vastatud: 10.10.2006
Tasemekoolitus ja erisoodustus. Kui töötaja õpib tavapärases magistriõppes töö kõrvalt ja firma maksab õpemaksu, siis kas see on erisoodustus? Maksuameti infoliin ütles, et nende ametlik seisukoht on et see on erisoodustus. Täiskasvanute koolituse §-st 3 seda välja ei loe. Võib olla ma ei saa sellest paragrahvist õieti aru.
Loe vastust
Vastatud: 10.10.2006
Töötaja on saanud puhkust ette ja temaga lõpetatakse tööleping. Palgaseaduse alusel on tööandjal õigus see lõpparvest kinni pidada. Lõpparvest aga ei jätku ette saadud puhkse katteks. Tööandja loobub selle osa sissenõudmisest. Kas sisse mittenõutava osa pealt peab maksama erisoodustusmaksu, kui kogu ettesaadud puhkusetasu pealt on kõik maksud juba makstud?
Loe vastust
Vastatud: 06.10.2006
Meie ettevõtte töötaja elab kohas kus puudub ühiskondlik transport täielikult. Muudest asulatest on elukoht kaugel, 5 km kaugusel metsa sees.Tööle tulekuks ja koju minekuks kuluks ebaloomulikult kaua aega, samuti oleks see kulukas. Ettevõttele on töötaja vajalik. Kas ettevõttel on õigus kompenseerida töötajale tööletuleku ja kojumineku kulutused- bensiini kompensatsioon, ilma ,...
Loe vastust
Vastatud: 13.09.2006
Kui väike äriühing tahaks oma kontorina kasutada osalist pinda omaniku korterist, siis kuidas peaks sellise tehingu vormistama ning kuidas "käituvad" sellisel puhul maksud?
Loe vastust
Vastatud: 07.09.2006
1.Kas näiteks Maksumaksjate Liidu poolt korraldatavast koolitusest osavõtt oleks ettevõtjale erisoodustus? 2.Kas ilu-teenused (kosmeetika,maniküür jne.) saab liigitada kui raviteenused?
Loe vastust
Vastatud: 29.06.2006
Tegemist on restoraniga. Kui peakokk ning toitlustusjuht saata ütleme neli korda aastas tutvuma teistes (uutes) restoranides pakutavaga, siis kas sel juhul on ikka tegemist oma töötaja erisoodustusega või võib selle lugeda ettevõtlusega seotud kuluks?
Loe vastust
Vastatud: 02.06.2006
Kui Maksuamet nõuab maksu sisse läbi kohtutäituri ja viimane esitab arve kohtutäituri tasu ja täitekulude kohta, arvel on peal ka käibemaks, kas siis on tegemist erisoodustusega kui me tasu ära maksame ning kas käibemaksu ei saa maha arvata?
Loe vastust
Vastatud: 24.05.2006
Erisoodustus kaubiku kasutamisest. Kui kahe äriühingu vahel on sõlmitud kaubiku tasuta kasutamise leping ja kasutaja maksab kinni tehtud kulutused kaubikule, kas kasutaja peab pidama sõidupäevikut. Või kui seda ei tehta,maksma erisoodustust?
Loe vastust
Vastatud: 15.05.2006
Ettevõtja korraldab metsatöölistele hooajal kohapealse toitlustamise, kuna seal puuduvad statsionaarsed toitlustusasutused. Samas kompenseerib osaliselt toitlustamise kulu töötajale. Kas ettevõtte poolt sellisel puhul töötajale toitlustamise kompenseeritud osa on maksustatav erisoodustusmaksuga?
Loe vastust