Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 677

Küsimus

Erisoodustuse tekke aeg.
Kui töötaja toob aprillis olnud lähetuse aruande juunis ning aruande alusel toimub kulude kompenseerimine juunis, siis kas erisoodustuse teke on samuti juunis? Kuidas üldse tõlgendada klauslit, et erisoodustuse teke ei sõltu selle andmise ajast?

Vastus - 28.06.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Teie viidatud klausel tähistab selliseid juhtumeid, kus näiteks hüve antakse üle isikule, kelle kohta on teada, et temast saab hüve üleandja töötaja ning hüve üleandmine on vastava tulevase töösuhtega seotud, samuti kui hüve tuleneb lõppenud töösuhtest, kuid antakse üle peale selle lõppemist.

Kui töötajale hüvitatakse tema kantud kulutus või makstakse päevaraha juunis, siis saab töötaja rahaliselt hinnatava hüve juunis ja see on erisoodustuse andmise hetk. Kui töötaja kasutas näiteks majutust aprillis, kuid arve saabus juunis, siis on erisoodustuse saamise hetk aprillis, sest töötaja kasutas hüve aprillis ning tema seisukohast ei ole oluline, millal tööandja selle eest kolmandale isikule tasub.

Vt erisoodustuse kohta Riigikohtu praktikat:
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-62-06
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-2-04