Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 382

Küsimus

OÜ juhatuse liige sooviks võtta oü-st lühiajalist laenu 3,1%-ga. Tema osalus osakapitalis üle 10%. Kas on see lubatud?

Vastus - 09.11.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Äriseadustiku § 159 (laenukeeld) keelab osaühingul anda laenu muuhulgas oma osanikule, kelle osa esindab rohkem kui 5 protsenti osakapitalist, samuti oma juhatuse ja nõukogu liikmele ning prokuristile. Sellise tehingu tegemiselt loetakse see tühiseks (§ 159 lg 4).
Mis puudutab maksustamist, siis siin vaadatakse asju nende tegeliku majandusliku sisu järgi. Maksukorralduse seaduse § 83 lg 3 kohaselt ei võeta tehingu tühisust maksustamisel arvesse, kui pooled ei tagasta tühise tehingu läbi saadut või ei taasta muul viisil tehingu tegemisele eelnenud olukorda.
Seega, kui juhatuse liikmele anda laenu, siis arvestades, et ta on tulumaksuseaduse § 48 tähenduses töötaja, loetakse laenu erisoodustuseks, kui intressimäär on madalam kui rahandusministri kehtestatud määr. Kehtiv intressi „alammäär“ on 3%. Teie kavandatav 3,1% on seega igati korralik ja erisoodustust ei teki.