iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 691

Küsimus

Kui tavaliste trahvide puhul, mis ettevõte saab, peab maksma tulumaksu, kuna see on mittelubatud kulu, siis kuidas on trahvidega, mis kirjutatakse näiteks vale parkimise eest ettevõtte töötajale, kes täidab tööülesandeid. Sellist trahvi ettevõtte nimele kirjutada ei saa, kuigi tegemist tööülesande täitmisega. Kui ettevõte maksab selle trahvi ära, siis kas see on mittelubatud kulu, millele lisandub kulumaks 22/78 või erisoodustus, mille korral tuleks ka sotsiaalmaksu kohustus?

Vastus - 11.07.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui tegu on parkimise viivistasuga, siis see ei ole tegelikult trahv vaid kohaliku maksu määramise erimenetlus. Viivistasu näol ei ole formaalselt ega ka materiaalselt tegemist karistusega. Sellise seisukoha on andnud ka Riigikohus (http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-24-07). Kui parkimise viivistasu kuulub maksmisele, sest töötaja täitis oma tööülesandeid, siis tööandja jaoks on tegu tavalise ettevõtluse kuluga. Seda ei maksustata ei „kulumaksu“ ega „erisoodustusmaksuga“.