Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: Erisoodustused

Vastatud: 08.01.2008
Kui ettevõte rendib eraisikult või teiselt ettevõttelt autot, siis kas selle auto kohta peab ka pidama sõidupäevikut? Ettevõttes oleva auto kohta peetakse, kuna autosid kasutatakse ainult ettevõtluse tarbeks, mitte erasõitudeks, seega erisoodustust ei maksta. Probleem ongi just selles, et kas renditava auto kohta peab ka sõidupäevikut pidama?
Loe vastust
Vastatud: 03.01.2008
Töötaja käis oma isikliku sõiduautoga lähetusel Leedus. Maksime talle välja kütusekulu kogu ulatuses vastavalt kilomeetritele, mis tal seal kulus. Lisaks sellel juhtus autol teepeal olles õnnetusjuhtum, st auto esiklaas sai kiviga löögi, mistõttu see mõranes edasi sõites selliselt, et Eestisse tagasi jõudes tuli see kohe vahetada. Kas võime ka selle...
Loe vastust
Vastatud: 27.12.2007
Toimus liiklusõnnetus tööautoga ja teise autoga, õnnetuse põhjustaja oli alkoholijoobes ja If kindlustus nõuab katki sõidetud auto kinnimaksmist. Kas kulu on kuidagi võimalik ettevõtluse kuludesse arvestada või läheb täielikult erisoodustuse alla?
Loe vastust
Vastatud: 26.12.2007
Kas korteriühistu liikmel (isik pole korteriühistu juhatuse liige) tekib erisoodustus kui temale makstakse käsunduslepingu alusel 500 krooni kuus isikliku sõiduauto kasutamise eest?
Loe vastust
Vastatud: 22.11.2007
Töötajate ja juhtorgani liikmete koolituskulud võib ettevõtte kuludesse kanda ning sisendkäibemaksu tagasi küsida, kuid kas ettevõtte omaniku (ei ole juhatuse liige) koolituskulusid, näiteks juhtimiskoolitus, saab kanda ettevõtte kuludesse?
Loe vastust
Vastatud: 16.11.2007
Tööandja (firma) on töötajatele üürinud korterit. Üürileping lõpetatakse ja üürileandja esitab üürilevõtjale e. firmale nõude tekitatud kahju kohta. Nõue on fikseeritud kirjalikult ja seal on ka nõude esitamise kuupäev kirjas. Üürileping lõpetati augustis, nõue esitati oktoobris. Firma ei ole nõus esitatud kahjunõudega, ega ka selle tasumisega. Edasi arutab nõuet juba...
Loe vastust
Vastatud: 08.10.2007
Kas MTÜ-l konkreetse projektiga seotud toitlustamine on erisoodustus? Täpsustuseks, et projekti sisu on õppereis välismaale, oslejad maksid ka osalustasu ja toitlustamise summa mahub osalustasude ehk kaasfinantseeringu piiresse?
Loe vastust
Vastatud: 09.10.2007
Firma on sõlminud käidulepingu elektriseadmete käitlemiseks füüsilise isikuga. Lepingusse on sisse kirjutatud punkt teatud ulatuses elektrikoolituse kinnimaksmiseks (antud lepingu raames). Isik ei ole seotud alalise töölepinguga. Kas (kuidas) toimub maksustamine?
Loe vastust
Vastatud: 26.09.2007
Kui ettevõte üürib korterit töötajatele, kas siis tuleb maksta erisoodustust? Kui jah, siis millise paragrahvi alusel?
Loe vastust
Vastatud: 11.09.2007
1.Kui ettevõte ei pea valduses oleva sõiduauto arvestust, kas maksuametil on õigus määrata erisoodustus. Kas sõiduauto arvestuse pidamine on kohustuslik või mitte? 2. Kas ma õigesti sain seadusest aru? Kui auto kasutamise eest maksab ettevõte erisoodustuse ülempiir 2000 krooni, siis pole arvestust pidada vaja ning võib kuludesse (nt. bensiinikulud panna...
Loe vastust
Vastatud: 29.08.2007
Kui ettevõte korraldab töötajatele koolituse ning samuti toitlustab oma töötajaid selle koolituse raames, siis kas sellisel juhul peab nimetatud toitlustuse kulu käsitlema kui erisoodustust või on ikkagi tegu koolituskuluga?
Loe vastust
Vastatud: 06.08.2007
Koolitus Kui ettevõte korraldab töötajatele infopäeva väljaspool töökohta, siis kas nimetatud üritusega kaasnevat toitlustus- ja majutuskulu peaks kästlema erisoodustusena? Kui lisaks ettevõtte omatöötajatele osalevad üritusel ka töötajad grupi teistest ettevõtetest, kelle ööbimine ja toitlustus samuti kompenseeritakse - siis sellisel juhul saaks neid kulusid (ööbimine ja majutus) kästitleda kui külaliste vastuvõtukulusid?
Loe vastust
Vastatud: 11.07.2007
Kui tavaliste trahvide puhul, mis ettevõte saab, peab maksma tulumaksu, kuna see on mittelubatud kulu, siis kuidas on trahvidega, mis kirjutatakse näiteks vale parkimise eest ettevõtte töötajale, kes täidab tööülesandeid. Sellist trahvi ettevõtte nimele kirjutada ei saa, kuigi tegemist tööülesande täitmisega. Kui ettevõte maksab selle trahvi ära, siis kas see...
Loe vastust
Vastatud: 06.07.2007
Ettevõtte mitteresidendist töötaja töökohaks on töölepingu järgselt Soome. Kuna töötaja viibib palju oma tööajast ka Eestis, on tööandja üürinud tema tarvis korteri. Mulle tundub, et antud juhul ei ole tegu erisoodustusega üürikulude katmise näol. Sisuliselt on töötaja Eestis viibimise ajal lähetuses, mille eest peab tööandja tema ööbimiskulud kompenseerima (sh 2000...
Loe vastust
Vastatud: 28.06.2007
Erisoodustuse tekke aeg. Kui töötaja toob aprillis olnud lähetuse aruande juunis ning aruande alusel toimub kulude kompenseerimine juunis, siis kas erisoodustuse teke on samuti juunis? Kuidas üldse tõlgendada klauslit, et erisoodustuse teke ei sõltu selle andmise ajast?
Loe vastust
Vastatud: 14.06.2007
Ettevõtte on igakuiselt deklareerinud tema omandis oleva sõiduauto pealt 2000 kr erisoodustust. Aprillis ja mais seisis auto müügiplatsil (omand oli endiselt ettevõttel) juunis otsustati auto tagasi kasutusse võtta. Kas aprilli ja mai eest tuleb samuti deklareerida erisoodustust 2000 kr olgugi, et tegelikkuses seda autot ei kasutatud ei era- ega ka...
Loe vastust
Vastatud: 05.06.2007
Kuidas on maksustatud kui näiteks tööandja maksaks ühekordselt töötaja eest ravikindlustus kindlustusmakse/preemia kindlustusfirmale? Kas tööandja peaks maksma kindlustusmaksele liskas veel mingit maksu/lõivu riigile? Ja siis kui töötajaga juhtub kindlustusjuhtum/õnnetus kas siis see kindlustushüvitis mille ta saab kindlustusfirmalt on temale maksuvaba või on sellel mingi lisasissetuleku makse? Kindlustusmakse maksab tööandja ja...
Loe vastust
Vastatud: 22.05.2007
Isikliku sõiduauto kasutusel on kehtestatud limiidiks 3000 krooni. Arvestust peetakse. Seega 1000 kroonilt arvestatakse erisoodustust. Arvestuse pidamisel, kas tuleb näidata sõite 3000 krooni ulatuses või 2000 krooni ulatuses?
Loe vastust
Vastatud: 11.05.2007
Osaühingus on üks juhatuse liige, kes on ka osanik. Äriühingus on seevastu kaks autot. Kui arvestust ei peeta, kas siis tuleks maksta maksud 2000 või 4000 tuhandelt?
Loe vastust