Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Maksuküsimus: 868

Küsimus

Kas korteriühistu liikmel (isik pole korteriühistu juhatuse liige) tekib erisoodustus kui temale makstakse käsunduslepingu alusel 500 krooni kuus isikliku sõiduauto kasutamise eest?

Vastus - 26.12.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Seda tasu maksustatakse kui käsunduslepingu alusel väljamakstud teenustasu, mis kokkuvõttes annab veel suurema maksukoormuse kui erisoodustuste maksustamine.