iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 837

Küsimus

Töötajate ja juhtorgani liikmete koolituskulud võib ettevõtte kuludesse kanda ning sisendkäibemaksu tagasi küsida, kuid kas ettevõtte omaniku (ei ole juhatuse liige) koolituskulusid, näiteks juhtimiskoolitus, saab kanda ettevõtte kuludesse?

Vastus - 22.11.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui tegemist on äriühingu osaluse omaniku („äriühingu omaniku“) koolituskuludega ning seos äriühingu tegevusega puudub, siis maksuvabalt selliseid kulusid kinni maksta ei saa ning sisendkäibemaksu maha arvata ei saa.
Sisendkäibemaksu mahaarvamise eelduseks on soetatud teenuse suunatus ettevõtlusesse (maksustatava väljundi genereerimisse, vt KMS § 29 lg 1 üldalust). Tulumaksu puhul eeldaks maksukohustuse mittetekkimine kulutuse seotust ettevõtlusega või töötaja-tööandja suhte korral TuMS § 48 mõistes kulutuse tegemist tööandja huvides.