iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 777

Küsimus

Kas MTÜ-l konkreetse projektiga seotud toitlustamine on erisoodustus?
Täpsustuseks, et projekti sisu on õppereis välismaale, oslejad maksid ka osalustasu ja toitlustamise summa mahub osalustasude ehk kaasfinantseeringu piiresse?

Vastus - 08.10.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Erisoodustus eeldab, et hüved antakse tasuta või soodsalt (alla turuhinna) üle isikule, kes on tulumaksuseaduse § 48 lg 3 tähenduses töötaja isiku poolt, kes on TuMS § 48 lg 2 mõistes tööandja.
Kui toitlustamine makstakse osalejate poolt kinni, siis ei saaks see olla erisoodustus isegi siis, kui tegu oleks töötajate toitlustamisega.
Küsimus sisaldab täpse vastuse andmiseks liiga vähe infot.