iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 869

Küsimus

Toimus liiklusõnnetus tööautoga ja teise autoga, õnnetuse põhjustaja oli alkoholijoobes ja If kindlustus nõuab katki sõidetud auto kinnimaksmist. Kas kulu on kuidagi võimalik ettevõtluse kuludesse arvestada või läheb täielikult erisoodustuse alla?

Vastus - 27.12.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Siiani kehtiva töökoodeksi sätete järgi kehtib töötajale täielik materiaalne vastutus tööandjale tekitatud kahju eest, kui töötaja oli joobeseisundis. Sellest võib järeldada, et kui tööandja loobub osaliselt kahju sissenõudmisest, tekib erisoodustus tulumaksuseaduse § 48 lg 4 p 9 alusel. Erisoodustusega ei ole tegemist siis, kui töötajalt kahju sissenõudmine on lootusetu. Soovitame leppida töötajaga kokku mõistlik graafik kahjusumma tasumiseks, mida töötaja oleks suuteline täitma.

Samuti võib kahjunõuet vähendada näiteks segasüü puhul, kui õnnetusele võis kaasa aidata mõni tehniline rike või muu asjaolu, mille eest töötaja ei vastuta. Sellises olukorras võiks osa kahjusummast jätta tööandja kandja ilma seda maksustamata.