iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 773

Küsimus

Firma on sõlminud käidulepingu elektriseadmete käitlemiseks füüsilise isikuga. Lepingusse on sisse kirjutatud punkt teatud ulatuses elektrikoolituse kinnimaksmiseks (antud lepingu raames). Isik ei ole seotud alalise töölepinguga. Kas (kuidas) toimub maksustamine?

Vastus - 09.10.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Lepingu alusel makstav tasu maksustatakse töötasuna, kui tasu saaja ei ole FIE. Tasu kuulub tulumaksuga maksustamisele. Tulumaksuseaduse (TuMS) § 13 lg 1-1 alusel maksustatakse tulumaksuga võlaõigusliku lepingu alusel makstud töö- või teenustasu. TuMS § 41 p 3 sätestab väljamakselt tulumaksu kinnipidamise kohustuse. Tasu maksustatakse ka sotsiaalmaksuga. Samuti tuleb tasuda töötuskindlustuse makse ning kui isik on liitunud kohustusliku kogumispensioniga, tuleb kinni pidada ka kohustusliku kogumispensioni makse.

Elektrikoolituse osaline kinnimaksmine (antud lepingu ulatuses) ei ole erisoodustus, kuna saab asuda seisukohale, et kulutus on tehtud tööandja huvides ja on seega tema ettevõtlusega seotud.