iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 904

Küsimus

OÜ likvideerimise käigus müüakse põhivara maha. Millega peaks arvestama 8-aastase sõiduki müügi korral, kui ostjaks on juhatuse liige - kas müügihinnaks võib olla jääkmaksumus, kuidas arvutatakse käibemaks jmt?

Vastus - 05.02.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui soetaja on juhatuse liige, siis peaks arvestama nt erisoodustuse võimalusega. Erisoodustuse hinna määramise korra punkt 10 näeb ette, et "Kui erisoodustuseks on tööandja asja, väärtpaberi, varalise õiguse või teenuse müük turuhinnast madalama hinnaga, siis loetakse erisoodustuse hinnaks asja, väärtpaberi, varalise õiguse või teenuse turuhinna või bilansilise maksumuse (põhivara puhul jääkmaksumuse), kui see on turuhinnast kõrgem või turuhinda ei ole võimalik usaldusväärselt määrata, ja müügihinna vahe."

Seega teatud juhul võib hinnana kasutada tõesti jääkmaksumust, et vältida maksukohustuste tekkimist.

Käibemaksu puhul võib olla erisusi sõltuvalt nt sellest, kas soetades arvati kogu käibemaks maha või mitte või kas see oli soetatud enne käibemaksukohustuslaseks registreerimist või mitte.

Kuna te ei ole küsides paljastanud oma liikmelisust EML-is, siis nendele küsimustele peate ise vastuse leidma.