Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: Erisoodustused

Vastatud: 10.05.2006
Firma asub büroohoones, kus töötajatel on võimalus lõunastada söögikohas. Firmal enda ruumis puuduvad einestamiseks tingimused. Firma ostab söögikoha kliendikaardi oma töötajatele, mille alusel on neil 5% soodustus ostu korral. Arvatavasti kliendikaardi ostmine on erisoodustus aga kas on siin veel mingi täiendav maksude tõlgendamine?
Loe vastust
Vastatud: 28.04.2006
Tööandja rendib kuute sõiduautot ja deklareerib kolme auto kasutamist erisoodustusena iga kuu. Sõidupäevikuid ei peeta ühegi sõiduki kohta. Mida teha, kui masurevisjon ettevõttesse tuleb? Kas ettevõte peaks erasõitude mittetegemise tõendamiseks kolmele n.ö. deklareerimata autole sõidupäevikud tagantjärgi koostama?
Loe vastust
Vastatud: 24.04.2006
Kas on mingeid konkreetseid reegleid selles osas, mis puudutab parkimiskohtade rentimist jur.isiku poolt. Kas kehtivad mingid piirangud, kui palju võib parkimiskohti rendil olla (näit. sõltuvalt ettevõtte omanduses olevate sõidukite arvust)? Kui reaalselt pargivad neil kohtadel nii ettevõtte autod kui ka töötajate omanduses olevad autod, siis kas/mille alusel peaks arvestama erisoodustust?
Loe vastust
Vastatud: 24.04.2006
Kui meie firma juhatuse liige soovib, et firma maksaks kinni ta korteri üüri ja interneti, kuna ta töötab kodust, siis kuidas seda reaalselt vormistada ja milline on paberitöö seoses sellega?
Loe vastust
Vastatud: 13.04.2006
Tööandja soovib kehtestada töötajale telefonilimiidi. Kas vastav käskkiri erisoodustuse tekkimise vältimiseks tuleb väljastada igakuiselt või võib selle vormistada näit. kvartaalselt või aasta kohta?
Loe vastust
Vastatud: 07.04.2006
Töötaja elab tööandja eluruumides Naissaarel aastaringselt seoses töökohustustega.Tööandja eluruumidele kulutusi ei tee aga ei võta ka töötajalt üüri. See on üheks tingimuseks, et saada sinna inimest tööle. Kui on tegemist erisoodustusega, siis kuidas määrata sellise eluruumi üürimise turuhinda kui saarel puudub üüriturg?
Loe vastust
Vastatud: 30.03.2006
Firma esitas aastaid tagasi töötajale rahalise nõude seoses ettevõtte vara kahjustamisega. Töötaja tasus aja jooksul nõudest poole ja siis lõpetas töölepingu. Nüüd ei ole juba poolteist aastat raha laekunud ning töötajaga ei ole võimalik kontakteeruda. Küsimus on, et kas antud nõudest loobumisel, tekib firmal tulumaksukohustus? Kui jah, siis millise §...
Loe vastust
Vastatud: 06.03.2006
Kui firma ostab mootorratta, skuutri, kaatri. Kas nendega kaasnevad mingid maksud? Kas käibemaksu võib maha arvata? Või võetakse lihtsalt põhivarana arvele?
Loe vastust
Vastatud: 17.02.2006
Töötaja tasub ettevõtte sõiduauto kasutamise eest erisoodustuse hinna 2000 kr kassasse. Kas sel juhul erisoodustust ei teki ja ettevõttel ei kaasne maksukohustust?
Loe vastust
Vastatud: 01.02.2006
Maksu-ja Tolliameti veebileht teatab, et 01.01.2006 alates on laenuintressi alammäär 3%, aga ei leidnud sellekohast rahandusministri määrust Riigi Teatajas. Kindlasti see ilmub või on juba ilmunud. Kas võiks juba kasutada 3%?
Loe vastust
Vastatud: 01.02.2006
Kui sekretäri kohustuste hulka kuulub ka autoga sõitmine - materjalide toomine, inimeste vedamine, siis kas juhilubadega seotud kulud on erisooodustus või mitte?
Loe vastust
Vastatud: 16.01.2006
Firma rendib joogiveeautomaati ja ostab joogivett. Firmas on veevarustus olemas, kuid joogiks kraanist tulev vesi ei kõlba, kuna maitse on ebameeldiv. Kas renti ja joogivett tuleks kajastada erisoodustusena?
Loe vastust
Vastatud: 13.01.2006
Kui ettevõte ostab televiisori kontorisse töötajate puhkepauside sisustamiseks, kas tegemist on erisoodustusega? Kuidas käituda ajalehtede tellimisega, kas 100% firma kuludesse ja mingit erisoodustust ei tule?
Loe vastust