iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 267

Küsimus

Kui Maksuamet nõuab maksu sisse läbi kohtutäituri ja viimane esitab arve kohtutäituri tasu ja täitekulude kohta, arvel on peal ka käibemaks, kas siis on tegemist erisoodustusega kui me tasu ära maksame ning kas käibemaksu ei saa maha arvata?

Vastus - 02.06.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Erisoodustus on igasugune kaup, teenus, loonustasu või rahaliselt hinnatav soodustus, mida antakse lõikes 3 nimetatud isikule seoses töö- või teenistussuhtega, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga või pikaajalise lepingulise suhtega, olenemata erisoodustuse andmise ajast (TuMS § 48 lg 4). Seega ei saa olla tegemist erisoodustusega.

Sisendkäibemaksu mahaarvamist käibemaksuseadus ei piira, kui olete saanud sisendkäibemaksu mahaarvamiseks nõuetekohase arve (KMS § 37 lg 7).